onsdag 10 februari 2010

Äntligen byggs bron i Motala!

Ibland tar infrastrukturinvesteringar extra lång tid. För vad sägs om en stadsplan antagen 1942, som genomförs 2010 och framåt? Ja, det är faktiskt sant. Så länge har Motalaborna väntat på en lösning för genomfartstrafiken. Idag skriver Corren att ett avtal för bygge av riksväg 50 mellan Motala och Mjölby samt bro över Skepparpinan är på väg att undertecknas.

Jag hade flera debatter i riksdagen under förra mandatperioden med dåvarande ansvarig minister, där jag belyste den säkerhetsrisk som nuvarande genomfart utgör. Olyckor har inträffat med tunga fordon inblandade men vad jag vet inga allvarliga personskador.

På lördag har Folkpartiet i Motala 100-årsfest. Kommunalrådet Kjell Fransson, som varit mycket engagerad för att få till stånd detta vägbygge, kan fira lite extra på lördag, tycker jag.

Inga kommentarer: