tisdag 12 januari 2010

WHO granskar influensalarm

På Aftonbladet läser jag ett meddelande från TT-Reuters med rubriken "WHO granskar influensalarm". Meddelandet handlar om ifrågasättande från olika håll om WHO överdrivit riskerna beträffande sjukdomsutbrottet. Till exempel vill Europarådet veta om läkemedelsföretag har förmått statligt hälsoansvariga att lägga mer pengar än vad som behövts på att lagra vaccin.

Ja, hur förhåller det sig med denna svininfluensa egentligen? Jag hade funderingar kring detta kopplat till den hysteriska information som lämnades i vårt land inte bara av media utan även av myndigheter redan i augusti (se blogginlägg den 21 augusti) och jag var inte ensam om dessa tankar. Jag skrev bland annat att hur hela denna vaccineringsapparat än slutar, så är det nödvändigt med en offentlig resultatredovisning kring genomförda vaccineringar och hur omfattande hotet verkligen varit.
Tyvärr tror jag inte att en total redovisning kommer. Inte ens om WHO-granskningen skulle komma fram till det som Europarådet tycks befara. Det senaste vi hört i Sverige är, att så många vaccinerats så att om det skulle bli ett stort utbrott senare, så blir få sjuka.
Vi får hoppas 3 miljarder kronor gjort långsiktig nytta. För i det korta perspektivet tycks det tveksamt.

Inga kommentarer: