söndag 31 januari 2010

Två läsvärda artiklar

Två intressanta artiklar i dagens tidningar tänker jag kommentera. Den ena är skriven av Annika Taesler, journalist och ambassadör för STIL och presenteras idag i DN. Taesler beskriver hur dåligt SVT uppfyller uppdraget från riksdag och regering och också sin egen mångfaldspolicy vad gäller område funktionsnedsättning. I intervjuer med bland annat chefer inom SVT visar det sig att både okunskap och rädsla finns kring hur företaget ska hantera den delen av uppdraget.
Okunskap och rädsla hänger ihop så med en ökad kunskap bör utvecklingen kunna ledas åt rätt håll. Det viktiga är att högsta ledningen och andra ledande personer inom SVT verkligen går i spetsen för att låta personer med funktionsnedsättning medverka i programutbudet. Ett annat viktigt steg är att anställa programledare med funktionsnedsättning. Att, som framgår av Taeslers artikel, påstå att en programledare inte kan vara rullstolsburen, är knappast en inställning som hör hemma i Sverige 2010.
Läs gärna artikeln. Den verklighet den beskriver är nog tyvärr applicerbar på fler företag. Men det förhållandet gör inte det mindre viktigt att ställa krav på SVT.

Den andra artikeln jag tänker kommentera är den som handlar att WHO (Världshälsoorganisationen) nu föreslår en global strategi mot skadligt alkoholbruk, som SvD rapporterar om idag. I strategin ingår högre alkoholskatter, striktare regler för alkoholreklam och - hör och häpna - statliga alkoholmonopol. Nyttig läsning för de i vårt land, som anser att Systembolaget är onödigt.
Det finns förstås motkrafter mot WHO-förslaget och många menar att det inte kommer att få något större genomslag. Det är dessutom en rekommendation och inte lag.
Jag tycker ändå att det är en framgång för alla, inklusive mig själv, som anser att mer måste göras för att minska alkoholskadorna både här hemma, i Europa och på andra håll i världen. Även om alkohol kan bidra till trevlig stämning vid social samvaro och, ska också sägas, kan vara gott och till och med ibland vara nyttigt, så kan man inte bortse från att avigsidorna kraftigt överväger. Alkohol bidrar både direkt och indirekt till sjukdomar, för tidig död, brottslighet, familjevåld och annan misshandel, trafikolyckor etc. Kostnaderna för samhälle och individer är enorma.
Det ska bli intressant att följa utvecklingen av och debatten kring denna WHO-strategi. Läs gärna även den artikeln.

Inga kommentarer: