tisdag 19 januari 2010

Sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen spås bli en av de stora valfrågorna. Efter att ha läst DN-debatt idag så menar jag att det är nödvändigt att sjukförsäkringen diskuteras i valrörelsen. Likaväl som vi som företräder Allianspartierna måste erkänna att en del beslut har gått för fort och satt vissa människor i ohållbara situationer så måste det röd-gröna förslaget genomskådas.

Att avskaffa den bortre tidsgränsen generellt för ersättning leder inte till de förbättringar som S, MP och V ger sken av. Redan i mars 2005 skrev dåvarande sjukförsäkringsutredaren Anna Hedborg (med S-anknytning) följande i ett pressmeddelande: "En av de saker som behövs är en tydlig tidsgräns för hur länge man kan få sjukpenning".

En mängd löften ställs ut i det röd-gröna förslaget. Löften som kommer att kosta mycket pengar. Har några riktiga kostnadsberäkningar gjorts och är de tre partierna i så fall ense om resultatet? Det tycks mig tveksamt eftersom Mona Sahlin talar om 3 miljarder och MP:s Peter Eriksson om 5-6 miljarder.

De tre partierna försöker i artikelns rubrik ge sken av att deras förslag ska genomföras omedelbart efter deras eventuella valseger. Men det mesta är inte tänkt att genomföras direkt efter valet, eftersom man i slutet av artikeln poängterar att man vill se en bred utredning med riksdagens partier och arbetsmarknadens parter.
Det är inte orimligt att tänka sig en tidplan, där direktiven kommer framåt sommaren 2011, ordförande, ledamöter och sekretariat kan vara startklara senhösten 2011, utredningstid ett drygt år, remisstid 3-4 månader, proposition och riksdagsbeslut våren 2014. Kanske kan S, MP och V förverkliga sina röd-gröna löften ungefär samtidigt som Sverige går till val nästa gång d v s hösten 2014.
Det jag skissar av tidplan är ingen illvillig beskrivning. Det är en tidplan grundad på min och andras erfarenheter av vilken tid det tar att göra förändringar som ska baseras på grundligt utredande.

Inga kommentarer: