onsdag 13 januari 2010

Pensionärerna och ekonomin

Mycket har skrivits och talats om sänkta pensioner och ojämlika skatter. Jag förstår upprördheten kring skattenivåerna. Däremot kanske något mindre förståelse för diskussionen om pensionerna. I det nuvarande pensionssystemet påverkas pensionernas nivå av den samhällsekonomiska utvecklingen, vilket är nödvändigt om Sverige ska ha ett långsiktigt hållbart och pålitligt system. Och det tror jag att alla vill ha. Under de senaste två-tre åren med hög sysselsättning har pensionerna stigit med 21,2 %. Hade det tidigare ATP-systemet varit kvar hade pensionerna under motsvarande tid stigit med 16 %.

Beträffande skatterna så har dessa sänkts för pensionärer 2009 och 2010. Dock inte tillräckligt som jag ser det. Kommande skattesänkningar måste också omfatta pensionärer. Något som för övrigt Folkpartiets landsmöte slog fast i november förra året.

Läs gärna Barbro Westerholms blogg om pensionärernas ekonomi (12/1 2009).

Inga kommentarer: