lördag 30 januari 2010

Kränkande utredning

Att det ska vara så svårt för MyndighetsSverige att bemöta människor i behov av samhällets stöd med respekt. Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att finna enhetliga kriterier för att behovsbedömningar och beslut kring personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd service för vissa personer med funktionsnedsättning) ska ske på ett mer rättssäkert sätt än som varit fallet hittills.
Utredandet ska ske i samråd med berörda intresseorganisationer. Nu hoppar dessa av. Och skälet till detta är att Socialstyrelsens utredare har presenterat rent kränkande förslag.
Utredaren på Socialstyrelsen, Helene Wirandi, säger enligt DN (länk saknas) att hon hoppas att företrädarna för organisationerna kommer tillbaka. Hon tror att avhoppen kan kopplas till ett arbetsmaterial om säkert sex. Frågorna ska inte finnas med i förslaget, enligt Wirandi. Men varför i allsin dar finns de i ett arbetsmaterial överhuvudtaget?? Har Socialstyrelsen och dess medarbetare ingen uppfattning om var gränsen går för kränkning av den personliga integriteten?
Wirandi säger vidare "Vi behöver deras synpunkter" d v s intresseorganisationernas. Ja, verkligen!

Inga kommentarer: