måndag 30 november 2009

Betyg i gymnasiet

Betygssättningen på gymnasieskolorna är inte rättssäker enligt Skolverket(DN, Corren). Betygssättningen skiljer sig så mycket mellan olika skolor att det kan uppfattas som ett lotteri enligt den rapport, som Skolverket presenterat idag. Jämförelsen är gjord mellan kursbetygen och elevens resultat på nationella prov.

Reflektionen jag gör är att en elev naturligtvis måste bedömas efter fler prestationer än bara vissa prov. Det förhållandet kommenterar också Skolverket i rapporten. Men även med hänsyn tagen till denna invändning så är skillnaderna för stora - och oförklarliga.

Staten/regeringen vidtar åtgärder för en mer likvärdig betygssättning. Och även på lokal nivå pågår insatser med samma mål. Det känns verkligen nödvändigt.

lördag 28 november 2009

Vad kan SAAB-anställda producera i stället för bilar?

Jag har stor förståelse för att anställda på SAAB i Trollhättan är oroliga. Men ingen kan väl på fullt allvar tro att en regering ska risker miljader av skattepengar för att - kanske till och med kortsiktigt - rädda ett företag, som inte genererat vinst på årtionden. När man hör oppositionen, främst Sahlin och Eneroth, båda socialdemokrater, finns det anledning som skattebetalare att vara tacksam över att inte de har regeringsmakten. (Det finns naturligtvis många fler skäl.)

Om det nu är pengar de avser med krav på "nationell samling kring fordonsindustrin"? Eller är det bara standardfraser, som ska förmå folk att tro att det finns andra vägar att rädda jobben än den som hittills prövats? SvD kallar utspelet för Mona Sahlins Nigeriabrev.

Jag kan inte bedöma huruvida regeringens krav på olika avtal (86 stycken, enligt SAAB-chefens uttalande i DN) är rimliga. Men jag delar Maud Olofssons uppfattning att det är ägaren GM, som ska hitta en köpare inte den svenska regeringen (Corren).

Hos vissa människor odlas myten om den svenska bilindustrin, som ett slags nationellt värde, som till varje pris måste bevaras. Men för det första är den svenska bilindustrin inte särskilt svensk längre även om arbetsplatserna finns här. För det andra måste de flesta branscher under tidens gång omstruktureras och till och med helt ändra produktion. Jag hörde häromdagen en facklig företrädare på SAAB säga att vi kan väl tillverka vindkraftverk eller något annat. Kunskap och skicklighet finns, som bör kunna utnyttjas. Under en övergångstid, som kan vara ganska lång, behövs naturligtvis ekonomiska resurser. Det är den frågan, som borde diskuteras mer, kan jag tycka.

fredag 27 november 2009

Mona Sahlin, Liberal Mångfald och Cecilia Malmström

Mona Sahlin blir alltmer desperat i sin iver att få uppmärksamhet. Idag i DN säger hon att inget annat än en majoritetsregering är acceptabelt och att hon inte vill försätta Sverige i samma situation som 1991-94. Detta med anledning av att (SD) återigen hamnat över 4 % i en opinionsmätning.

Det är riktigt otrevligt att ett främlingsfientligt parti placerar sig över riksdagsspärren. Men, kära Mona, det är 10 månader kvar till valet. Och dessutom är det väljarna som avgör hur landet ska styras.

Om Mona Sahlin ska göra utspel av det här slaget i samband med varje opinionsmätning så ger det snarare uppmärksamhet och draghjälp åt (SD). Och det var väl inte meningen, eller?

Så till något helt annat. Igår kväll var jag med och bildade Östergötlands lokalavdelning av Liberal Mångfald. Tidigare hette organisationen Liberala invandrarförbundet men har nu det betydligt mer spännande namnet Liberal Mångfald och är en sidoorganisation till Folkpartiet Liberalerna.
Kvällen inleddes med ett inspirerande anförande av riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (FP). Därefter bildades en interimsstyrelse med José Kimenga, folkpartist från Norrköping, som ordförande.

Liberal Mångfald Östergötland kommer under 2010 att ha två fokusområden: integration och internationalisering. Årsmöte blir någon gång under första kvartalet och sedan är arbetet i full gång.

I kväll ser jag på nätupplagan av DN att Folkpartiets Cecilia Malmström blir migrationskommissionär. Alla kommentatorer är nöjda och glada utom Mona Sahlin och Kalle Larsson från Vänsterpartiet. Där gnälls det som vanligt.

onsdag 25 november 2009

Gällivare, Läkarstämma, SCB och A-kassorna

I dagens media kan vi läsa om att pensionärer som har hjälp från hemtjänsten i Gällivare måste skotta bort snön först, att vi svenskar inte längre vräker i oss en massa fettalstrande mat och att SCB nu får uppgifter om vilken A-kassa Du har.

SvD skriver att Gällivare kommun uppmanat personer, som har hjälp från hemtjänsten, att se till att vägen till deras hem är snöröjd och sandad. Pensionärerna är oroliga att de inte ska få sin hjälp om de inte orkar skotta alternativt inte har råd att leja någon att göra det. Hur klumpigt får man uttrycka sig från myndigheter? Jag utgår från att tanken inte är att utestänga någon från hemtjänst, som behöver det.

Jag tänkte jag skulle se en förklaring på kommunens hemsida. Det fann jag inte men däremot följande: "Välkommen till Gällivare. Ljuvt hälsad, samhällets välfärdstjänster till dig". Det måste väl betyda att hemtjänsten kommer även om det snöar.

DN refererar från den pågående Läkarstämman att allt fler av oss svenskar håller vikten. För första gången på sjuttio år ökar inte antalet överviktiga och feta. En utveckling åt rätt håll, uppenbarligen. Själv gick jag ner ordentligt för 5-6 år sedan och för nu en, om inte daglig så veckovis, kamp för att hålla den vikt jag då lyckades landa på. Det gäller att inte tappa räkningen på kostintaget under dygnet. Och så motionera, förstås. Vilket också kräver en god och stabil karaktär.

En tröst för alla överviktiga svenskar kanske kan vara att Sverige har inte störst andel överviktiga eller feta i befolkningen. Värst är Mexiko tätt följt av USA. Minst andel som är överviktiga eller feta av befolkningen finns i Japan. Bara 25 % mot Sverige med 44% och USA med 67 % (siffrorna är från 2006).

Enligt Expressen har Riksdagen idag beslutat att SCB (Statistiska Centralbyrån) får rätt att ta del av uppgifter från A-kassorna om medlemsskap och medlemmarnas ersättning! Skälet anges vara att kunna kartlägga arbetsmarknaden och kunna se vilka grupper, som omfattas av försäkringen och vilka som lämnat den.

Jag vet inte bakgrunden till att Allianspartierna bestämt sig för denna "kontroll". Men det känns inte bra. Samhällets behov av statistik får inte tulla på individens rätt att utan samhällets insyn vara medlem i vilken förening man vill. Eftersom medlemsskap i en A-kassa kan spåras till vilken fackförening individen tillhör känns det som detta beslut riskerar att passera gränsen för integritetskränkning. Jag känner att jag måste ta reda på mer om bakgrunden.

måndag 23 november 2009

Tack för förtroendet!

Nyss hemkommen efter sista nomineringsmötet inför nästa års val. Jag är glad och tacksam över förtroendet att toppa folkpartilistan till kommunfullmäktige. Sedan tidigare är jag nominerad på tredje platsen på länets riksdagslista. Och på landsmötet i helgen valdes jag som ledamot i partiets dechargeutskott.

Nog med skryt! Ett öga på Facebook också, sedan blir det sängen. I morgon kl 9.00 börjar kommunfullmäktige, där jag har två ärenden att debattera.

Kloka landsmötesbeslut

Efter tre dagar av intensiva och konstruktiva debatter samt glada återseenden av partivänner från hela landet är det nu dags att börja summera Folkpartiets landsmöte 2009. Många kloka, framtidsinriktade beslut har tagits. Men också en del mindre kloka beroende på vem som bedömer. Det är så demokratin i ett parti fungerar. Alla ska inte tycka lika. Det vore hjärntvätt av medlemmar. För övrigt är risken för detta obefintlig i ett liberalt parti.

Inledningen av landsmötet med partiledartal av Jan Björklund tror jag dock uppskattades av alla. Många - inklusive jag själv - ansåg talet vara ett av Jans bättre. Utöver att han är en bra talare så innehöll talet bredd och konstruktiva förslag. Dagens DN-debattartikel om parboendegaranti i äldreomsorgen, som Jan också beskrev i sitt tal, förstärkte budskapet av socialliberalism. Något som Jan också anslöt till i slutanförandet i söndags eftermiddag.

Under ett landsmöte tas många beslut på en rad politikområden. Några som jag själv antingen debatterade eller ändå anser vara angelägna är arbetsrätten, föräldraförsäkringen, äldrepolitiken och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, integration, skola och klimat. På Folkpartiets hemsida http://www.folkpartiet.se/ redovisas de viktigaste besluten på alla områden i kortversion.

Kring arbetsrätten blev besluten så balanserade, som jag hoppades. Jag förstår om många småföretagare tycker att det finns många regler och mycket krångel. Men kring LAS finns flera olika uppfattningar också hos småföretagare, vilka flera vittnade om. I mitt inlägg nämnde jag värdet av att alla arbetsgivare ges möjlighet göra undantag i turordningsreglerna. Jag tog också upp frågan om proportionalitet i konflikträtten. Efter att ha studerat partistyrelsens lilla utredning kring svårigheterna att skärpa lagstiftningen utan att samtidigt förhindra parterna att vidta berättigade stridsåtgärder tror jag att det är klokt att stanna vid att signalera att ett större ansvar måste tas innan blockader vidtas. Men jag uppmanade också våra ministrar att agera i regeringen om detta ansvar inte tas. Det är helt oacceptabelt att företag ska försättas i konkurs för att fackliga organisationer driver krav på kollektivavtal till och med mot de anställdas vilja.

Beträffande LAS (Lag om anställningsskydd) så förlorade de, som ville avskaffa LAS helt och hållet. Det var okej tycker jag. Ett visst skydd behövs på arbetsmarknaden.

Beslutet kring föräldraförsäkringen är jag också nöjd med. Det är helt orimligt att ett liberalt parti ska bestämma hur föräldrar fördelar omsorgen om barnet emellan sig. Jag skrev om det tidigare på min blogg. Som många kloka talare uttryckte, så finns det så mycket annat att jobba för inom jämställdhetsområdet än detta enda år som föräldraförsäkringen omfattar. Den mest lysande argumenteringen hölls av Tina Acketoft, riksdagsledamot från Skåne. Landsmötet sa alltså Nej till en tredelning av försäkringen.

Media rapporterade igår kväll om Nyamko Sabunis besvikelse över beslutet att avvisa förslaget om obligatorisk utbildning för att få bli svensk medborgare. Nu blev ju ändå inte förslaget helt avvisat. Möjligheten att erbjuda en djupgående introduktion till det svenska samhället finns kvar. Också det var klokt. Ett obligatorium hade behövt kompletteras med så många undantag, att det hade blivit kanske både verkningslöst och otydligt.

Jag har så många mer bra beslut jag skulle vilja redovisa och så många intryck att förmedla men det medger inte tiden just nu.

Nu ska jag återgå till den kommunala verkligheten med diverse möten under dagen och i kväll ska Folkpartiet i Linköping fastställa listor för kommunfullmäktige och landsting inför nästa års val.

torsdag 19 november 2009

Gårdsförsäljning av vin inte så enkelt

Första dagen på Folkpartiets landsmöte. Den officiella invigningen är visserligen i morgon men utskott och allmänpolitisk debatt har klarats av idag. Och tal av Cecilia Malmström, EU-minister och blivande EU-kommissionär. Stående ovationer/gratulationer från oss alla till denna kompetenta och begåvade kvinna.

Morgondagen börjar med invigning och tal av partiordföranden Jan Björklund. Sen vidtar de olika debatterna. För min del kommer jag att delta på eftermiddagen i debatt om handikappfrågor och om alkohol. Framförallt lär det bli diskussion kring Ja eller Nej till gårdsförsäljning av vin.

Det kan tyckas oskyldigt att kunna köpa en eller ett par flaskor vin ute på landsbygden. Men frågan är mycket allvarligare än så. Sverige har EU:s godkännande av Systembolaget/monopolet med hänvisning till folkhälsoperspektivet. Öppnar vi själva i Sverige för ifrågasättande av detta perspektiv, då öppnar vi också för att monopolet inte längre är godtagbart.

De som refererar till Finland är inte helt sanningsenliga. Diskussionen mellan Finland och EU är inte avslutad. Så varför ta risken?

Hur länge ska man få jobba?

Hur ska framtidens välfärd finansieras? Ja, den mest säkra finansieringen är fler arbetade timmar. Och då nämns i debatten att vi behöver jobba längre d v s gå i pension senare än idag.

Det finns en annan aspekt på att jobba längre och det är att alltfler faktiskt vill jobba längre. Och framförallt vill man bestämma själv när man vill lämna arbetslivet. För många handlar det om en successiv nedtrappning. Jag utvecklar detta tillsammans med synpunkter på LAS-regler i en debattartikel i Corren idag.

Föräldrar vill bestämma själva

Igår skrev jag att föräldrarna och inte staten ska bestämma hur uttaget av föräldraförsäkringen ska fördelas mellan föräldrarna. Idag redovisar DN (länk saknas tyvärr) en opinionsundersökning (Demoskop), som stödjer min åsikt. Hela 84 % vill bestämma själva och bara 11 % vill ha lagstiftning.
Jag brukar vara skeptisk till opinionsundersökningar då det ofta handlar om att "som man frågar får man svar". Men här tycker jag att frågeställningen varit relevant. Frågan löd: "Vilken pricip tycker du är mest rätt för fördelningen av föräldraförsäkringen?"

onsdag 18 november 2009

Dags för landsmöte

I morgon åker jag till Växjö och Folkpartiets landsmöte. Många spännande debatter förväntar jag mig. Av handlingarna att döma så kommer mina förväntningar att infrias.

En intressant debatt blir den om arbetsrätten. Redan i september bloggade jag om frågan. Jag är inte beredd att avskaffa Lagen om anställningsskydd (LAS), som vissa partikamrater tycks förespråka. Vissa förändringar behövs dock och dessutom en bättre tillämpning.

Vad jag däremot tycker arbetsgruppen varit för försiktig kring är konflikträtten. Det är helt orimligt att facken kan driva ett företag i konkurs genom blockad inkl sympatiblockad från fack, som inte egentligen är berörda, för att tvinga fram kollektivavtal. Bättre balans mellan arbetsgivare-fack behövs.

En annan stor diskussion kommer föräldraförsäkringen att vålla. Tredelad eller ej? Min uppfattning är att familjer själva ska bestämma. Inte staten! Inte ens i jämställdhetens namn. Förutsättningarna varierar mellan olika familjer och långt ifrån alla passar in i enkla mönster. Det kan till och med variera mellan olika till tillfällen av barnafödande i samma familj.

Så låt utgångspunkten vara: en bra föräldraförsäkring både vad gäller tidsomfattning och ersättningsnivå och låt föräldrarna själva besluta om uttaget.

Idag rapporterade dessutom Försäkringskassan att antalet föräldraledighetsdagar som brinner inne har ökat (SvD). Orsaken tros vara att pappans dagar inte längre kan överlåtas på mamman. Då pappan inte kan/vill ta ut dem så brinner de inne helt enkelt. Inte särskilt bra för barnen, tycker jag.

tisdag 17 november 2009

Cecilia Malmström (FP) ny EU-kommissionär

Stort GRATTIS, Cecilia! Att Du är den bästa kandidaten har jag och många andra påtalat sedan länge. Bra att Reinfeldt insett det också. Lycka till i Bryssel.

Ny sekretesslag med frågetecken

SvD skriver idag att regeringen har för avsikt att i vår föreslå ändringar i sekretesslagstiftningen för att polis och andra myndigheter ska bli effektivare i bekämpandet av grov brottslighet. Utgångspunkten är att en ny lag ska göra det möjligt att lättare bryta sekretess mellan myndigheter rörande information om personers personliga och ekonomiska förhållanden.

Visst behövs vassa instrument för att komma åt den grova brottsligheten, förmodligen vassare än de Sverige har idag. Svensk lag måste också möjliggöra att samarbete kan ske internationellt i samma syfte eftersom den grova brottsligheten är gränslös. Men perspektiven i nya lagar får inte bara handla om den grova brottsligheten. En lag som sekretesslagen innebär ett grundläggande skydd för medborgarna i många olika sammanhang.

Att säga att den största integritetskränkningen är att bli utsatt för brott är att göra det väl enkelt för sig för att rättfärdiga förändring av en viss lagstiftning. Självklart är brottsoffer också offer för en omfattande integritetskränkning. Och därför ska lagstiftningen leda till att alla brottslingar grips och alla brott beivras. På vägen dit finns dock en risk för att människor, som inte är på något sätt inblandade också kränks genom t ex en uppluckrad sekretesslagstiftning.

Det handlar ju inte om socialtjänsten, säger justitieministern, a´propå myndigheternas önskemål om att kunna byta information i ett tidigt skede. Men enligt uppgift i en faktaruta till samma SvD-artikel framgår att SÄPO i ett PM till regeringen har påpekat att sekretessen är ett hinder för dem att få uppgifter från Försäkringskassan, socialtjänst och landsting. Så vad är det som är på gång? Det finns nog anledning för oss som är rädda om den personliga integriteten att ha ögon och öron extra öppna den närmaste tiden.

Annika Östberg kan bli fri om två år

Igår beslutade Örebro tingsrätt att omvandla Annika Östbergs strafftid till 45 år, vilket enligt svenska regler betyder att hon bli fri efter 30 d v s i maj 2011 (DN, SvD). Jag hoppas hennes 80-åriga mamma får leva länge så de hinner få några år tillsammans. Ens barn är alltid ens barn, hur de än levt sitt liv.

Att åklagaren signalerar att han eventuellt ska överklaga med argumentet att återfallsrisken är för hög känns aningen krystat. Jag har svårt att tro att någon som suttit så många år i fängelse och har lämnat livet som missbrukare, skulle återfalla i brott. Enligt tingsrätten så har hennes tidigare narkotikamissbruk inte lett till någon personlighetsstörning och hon skött sig i fängelset under alla åren.

söndag 15 november 2009

Ingen FRA-nämnd

I torsdags skrev jag på min blogg om regeringens beslut att entlediga ordföranden för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Anders Eriksson och nämndens kanslichef Joel Brorsson. Under veckan har denna händelse beskrivits med bl a orden "strömhopp från FRA-nämnd". Detta anser jag vara en felaktig beskrivning av två skäl. Dels är det inga "strömhopp" och dels är nämnden inte en FRA-nämnd. Se min artikel på Newsmill.

Vinterljus

Corren skriver att den del av Vinterljus, som finns vid Resecentrum, har vandaliserats. Skäms Du eller ni, som gjort det! Vinterljus (fd Novemberljus) är mycket uppskattat och efterlängtat av oss Linköpingsbor. Det är också en fin PR för vår stad. Förstör inte detta!

SIFO idag

Idag basunerar i stort sett alla media bl a (Corren, DN, Aftonbladet, Expressen, SvD) ut nyheten att Sverigedemokraterna (SD) är klart över riksdagsspärren i SIFO-mätningen. Naturligtvis är det en effekt av den uppmärksamhet, som partiet fick efter artikeln i Aftonbladet. I Corren kan man läsa en kommentar, vilken belyser på vilka osakliga grunder SD får sina sympatisörer. Att ge sken av att ett mångkulturellt samhälle leder till att människor inte kan gå och handla utan att det krävs vakter är så absurt att alla människor bör inse att påståendet saknar verklighetsförankring.

fredag 13 november 2009

Tvinga kommunerna

Vellinge kommuns agerande kring boendet för ett antal flyktingbarn har fått riksdagsledamoten Ulf Nilsson (FP) att aktualisera behovet av lagstiftning för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden. Nilsson säger i en kommentar till Dagens Samhälle att kommunerna inte kan bedriva en egen flyktingpolitik. Även fler Allianspolitiker på riksnivå delar Ulf Nilssons initiativ (DN). Som jag ser det handlar det också om andra nationella beslut, som t ex att Sverige ska följa Barnkonventionen.

Nu på morgonen läser jag i DN att flyktingbarnen har flyttat in och också att flera kommuninvånare har hört av sig för att välkomna dem. Förhoppningsvis kan de 43 % av Vellingeborna som inte röstat på moderaterna eller sverigedemokraterna bidra till en bra tid för dessa barn och ungdomar. Eftersom det är ett transitboende ska de inte behöva bo där så lång tid.

torsdag 12 november 2009

Olycklig avgång

Som flera media bl a Rapport berättat så har regeringen idag entledigat ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden(SIN) Anders Eriksson och dessutom nämndens kanslichef efter en konflikt dem emellan. Som en konsekvens av detta beslut har också vice ordföranden Göran Håkansson och ledamoten Rolf Åbjörnsson(KD) avgått.

Åbjörnsson är kritisk till regeringens agerande. Jag delar kritiken mot regeringen men jag är mer oklar över orsaken till detta drastiska beslut. Visst har Eriksson varit kritisk mot regeringens hantering av FRA-frågan men precis som Mark Klamberg skriver på sin blogg så har inte SIN uppdraget att granska FRA.

Nämnden är inne på sitt andra verksamhetsår. Personal och ledamöter har hunnit få en viss erfarenet. Rutiner för granskning är på plats och utvärderas ständigt för att granskningen ska bli än mer effektiv. Nu riskeras en "avmattning" inträda. En tillfällig ordförande är tillsatt, som i och för sig säkert kommer att göra sitt bästa. Men vederbörande har naturligtvis inte Erikssons erfarenhet och kunnande på området.

För egen del kommer jag att fortsätta uppdraget, eftersom jag anser att jag som ledamot har ett ansvar mot medborgarna och mot mitt parti, som nominerat mig. Men jag förväntar mig att Justitiedepartementet samråder med nämndens ledamöter inför val av ny ordförande resp vice ordförande. Ett illa skött entledigande får inte följas av en lika illa skött tillsättning.

onsdag 11 november 2009

Tänk om Vellinge!

läSitter på tåget och läser om Vellinge kommun, som inte accepterar ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Sanslöst illa! Det är dags att tänka om. Tillåt några från andra länder att flytta också till Vellinge så att kommuninvånarna får se att även utlänningar är som folk är mest. Eventuella initialkostnader betalar sig i längden.

tisdag 10 november 2009

Barnahus

Idag har jag medverkat vid Rädda Barnens seminarium i Sundbyberg kring Barnahus. Anledningen till att jag som Linköpingspolitiker tillsammans med en socialsekreterare var inbjudan till detta seminarium är att Linköping är en av de första kommuner i landet, som har ett Barnahus.

Vad är då ett Barnahus? Man kan säga att det är specialiserat utredningsteam med alla berörda aktörer på en och samma plats, där barnet är i centrum. I Linköping drivs verksamheten av barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten i Linköping och åtta andra östgötakommuner i samverkan med åklagare, polis, barnläkare, gynekolog och rättsläkare.

Avsikten med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott eller sexuella övergrepp möta alla myndighetspersoner samlat på ett ställe och slippa slussas runt mellan olika myndigheter under utredningsarbetet.

Utvärderingar visar att ett fungerande Barnahus, som i Linköping, uppnår målet. Även om det är barnets behov som är avgörande så är det också bra för hela familjen.

Rädda Barnens syfte med dagens seminarium var att diskutera behovet av Barnahus (ett eller flera) i Stockholm. Även om vi från Linköping kunde ge en del goda råd, så förstår jag, att svårigheterna att få till stånd fungerande verksamheter med alla inblandade aktörer, är ganska stora. Förutsättningarna både resurs- och personalmässigt är annorlunda i en storstad.

måndag 9 november 2009

Ett steg närmare en sjukvårdsreform i USA

Förhoppningsvis får Obama igenom sin sjukvårdsreform. Enligt DN idag har representanthuset accepterat. Visserligen återstår att baxa den igenom senaten också, men något mer hoppfullt tycks det ändå.

Manifestation med anledning av Kristallnatten

Ska om en stund delta i en den årliga manifestationen i Linköping för att uppmärksamma Kristallnatten i Tyskland. I år är 71 år sedan. Manifestationen anordnas av de sju politiska partierna i kommunfullmäktige.

Trots att denna dag sammanfaller med 20-års firandet av Berlinmurens fall, väljer vi i Linköpingspolitiken att även i år påminna om Kristallnattens händelser. Se texten från uppropet på kommunens hemsida.

I år är det 71 år sedan Kristallnatten i Tyskland 1938. Under natten mellan den 9 och 10 november trakasserades och misshandlades judar. De skickades till koncentrationsläger, deras affärer och synagogor brändes. Ända fram till slutet av andra världskriget fortsatte nazisterna sina brott mot mänskligheten.
Inte heller Östergötland har varit skonat från främlingsfientliga och öppet rasistiska rörelser. Rasisterna har de senaste åren stått på våra gator och torg. Linköpingsborna har dock inte varit sena att genom civilkurage visa att dessa rörelser inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.
Även i år samlas vi därför för att visa vår respekt för rasismens offer och vårt förakt för dess sympatisörer. Under den enda parollen Mot främlingsfientlighet och rasism samlas samtliga sju partier som finns representerade i Linköpings kommunfullmäktige till tal och fackeltåg kvällen den 9 november, exakt 71 år efter den nazistiska kristallnattsmassakern.
Vi gör detta för att visa att vi aldrig glömmer Kristallnatten och vi är för mänskliga rättigheter och mot all rasism.
För att visa enighet mot rasismen och för att undvika partipolitiska inslag, är inga paroller eller symboler förutom den angivna tillåtna i tåget.

Tid: måndag 9 november klockan 17.30 (samling)Plats: Stora Torget, Linköping Välkommen!(C) (FP) (KD) (M) (MP) (S) (V)

lördag 7 november 2009

Östergötlands riksdagslista (FP) klar

Idag har Folkpartiet liberalerna i Östergötland fastställt riksdagslistan inför nästa års val. En lugn och sansad tillställning, vilket känns bra som start på valarbetet.
Jag är glad för förtroendet som tredje namn på riksdagslistan och att ha vunnit partiets interna provval till kommunfullmäktige i Linköping. Den listan fastställs den 23 november.

I valet kommer jag att jobba för
att Du som äldre
- får jobba så länge Du vill och kan oavsett ålder
- själv får bestämma över Din omsorg när den dagen kommer
- själv får välja hur och var Du vill bo

att Du som har en funktionsnedsättning ska
- kunna röra Dig fritt och kunna nyttja varor och tjänster utan diskriminerande hinder
- ha rätt till arbete eller sysselsättning
- ha rätt till lika inflytande över alla omsorgsinsatser som över den personliga assistansen

- att en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs

- att den personliga integriteten grundlagsskyddas

- att utveckla en skola för kunskap och bildning, där varje elev får möjlighet att växa

- att utveckla positiva attityder till företagande och företagare

- att en översyn görs av beskattning av pensioner

Tycker Du att detta är viktiga frågor, så kryssa mig på Folkpartiets valsedel den 19 september nästa år.torsdag 5 november 2009

Cecilia Malmström ny kommissionär? Självklart!

"Skicka henne till Bryssel" skriver Expressen. "Henne" det är EU-minister Cecilia Malmström (FP). Det är bara att instämma. Kompetent, erfaren på EU-området och övriga utrikesfrågor. Dessutom en kvinna med stor social kompetens. Jag är övertygad om att hon kommer att välkomnas inom hela EU-familjen.

Redan den 3 oktober skrev jag på min blogg att Cecilia bör bli ny kommissionär efter Margot Wallström. Då var Lissabonfördraget inte klart och ingen visste när utnämningar skulle bli aktuella. Nu är det allvar. Fördraget är på plats och den nya kommissionen ska utses. Cecilia Malmström är en självskriven kandidat.

Tänkvärt och välformulerat om skolan

Mycket har skrivits om skolan, dess problem och olika förslag till förändringar. Det handlar om lärarkompetens, lärarlöner, statlig finansiering för att få en likvärdig skola över landet mm, mm. Senast igår bidrog Svenskt Näringsliv till debatten med "Den orättvisa skolan", där man påstod att det varken behövs fler lärare eller mer pengar. Smartare upplägg och ett bättre ledarskap är svaret på dagens problem. Själv bloggade (30/10-09) jag om den pågående skoldebatten.

Idag i Svd skriver läraren Helena von Schantz att "Eldsjälarna jagas bort från skolan". Artikeln kan rekommenderas för läsning och eftertanke. Inte minst bör SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) läsa artikeln både en och två gånger. Utöver det tänkvärda innehållet så är Helenas formuleringar oerhört välformulerade. Jag ser på kommentarerna att många känner igen sig.

Skoldebatten lär fortsätta, vilket behövs. Under nuvarande regering med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen har många beslut tagits, som kommer att vända utvecklingen mot det bättre. En viktig del i denna förändring återstår dock, nämligen frågan om en likvärdig skola över landet. Jag är övertygad om att en statlig finansiering är nödvändig för att uppnå likvärdigheten.

Efter Folkpartiets landsmöte om några veckor hoppas jag att Jan Björklund med partiets stöd i ryggen kan nå framgång i förhandlingar med övriga partier om även den delen av skolpolitiken.

onsdag 4 november 2009

Sprututbytesprogram rekommenderas

Sprutbyte för narkomaner en viktig folkhälsofråga skriver idag tre generaldirektörer (DN). De tre är inte vilka GD som helst utan företrädare för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet. Skribenterna refererar till positiva resultat i Finland men också att rekommendationer finns från WHO, FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella Röda Korset och Världsbanken att använda sprututbytesprogram för att effektivt minska smittspridningen av hiv och hepatit.

Intressant med detta utspel. I Sverige finns dylika program i Malmö och Lund och sedan några år tillbaka har alla landsting möjlighet att införa dem om man vill. Men i stället för att använda sig av möjligheten att ge de mest utsatta drogmissbrukarna möjlighet till hälsovård och förhindra smittspridning så ifrågasätts huruvida det är rätt eller inte. Nu visar det sig att sprututbytesprogram kan vara ett av många inslag i ett förebyggande folkhälsoarbete rörande drogmissbrukare.

Inte minst har debatten nyligen förts i mycket frän ton inom mitt eget parti, Folkpartiet. Kanske kan den dämpas något nu även i Stockholm (se Mark Klambergs blogg). Självklart ska Sverige ha en fortsatt mycket restriktiv narkotikapolitik. Men enligt dagens debattartikel behöver inte det ena utesluta det andra. Personligen har jag sedan länge tyckt att erfarenheterna från Lund och Malmö borde vara tillräckliga för att pröva på fler håll. Att nu få stöd i åsikten genom dagens artikel känns bra.

tisdag 3 november 2009

Gravida fick rätt

Äntligen fick de kvinnor, som via Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämt Försäkringskassan för att de inte fått sitt sjukdomstillstånd godkänt under graviditet. De flesta medier kommenterar bl a Svd, DN, Aftonbladet.

Jag förstår inte hur FK kunnat hamna så fel? Att graviditet inte är en sjukdom är sant. Men om en kvinna av någon orsak under graviditeten blir oförmögen till arbete så måste väl detta i allsin dar räknas som just ej arbetsför.

Som ett resultat av att DO vann diskrimineringsmålet så anser nu FK att en särskild graviditetsförsäkring behövs. Det är också tämligen korkat. Det finns ju en sjukförsäkring att tillämpa, eller hur?

Jag utgår från att inget överklagande sker från Försäkringkassan. Myndigheter ska inte jaga folk och dessutom lägga pengar på rättsprocesser när de så uppenbart själva har gjort en missbedömning.

måndag 2 november 2009

Otillgängliga brevlådor

Kommer från ett beredningsmöte inför Kommunala handikapprådets nästa sammanträde. Där uppmärksammades bl a de nya brevlådornas otillgänglighet.

Posten (jo, den finns kvar) håller på att byta ut ett antal brevlådor runtom i landet inklusive i Linköping. Arbetsmiljöverket nya krav är att arbetshöjden för de som tömmer lådorna måste vara 90 cm. Detta påverkar naturligtvis avståndet till brevinkastet. För personer som sitter i rullstol blir det omöjligt att lägga i brev. För barn och kortväxta vuxna blir det svårare än idag.

Efter agerande från handikappförbundet DHR stoppas nu uppsättningen (i alla fall tillfälligt) för ytterligare diskussion.

Det är inte första gången som arbetsmiljöregler kommer i konflikt med andra lagar. Enligt riksdagsbeslut från år 2000 ska Sverige vara tillgängligt nästa år. Jag förstår att det en svår konflikt att lösa. Alla medborgare har rätt till en tillgänglig service och ingen vill bli skadad i jobbet. Dock är det mycket provocerande av en serviceinrättning att år 2009 begränsa tillgängligheten till service för ett stort antal medborgare.

Sambandet välfärd och företagande

Idag får det bli en snabbis på bloggen mellan två sammanträden.
Först ett JÄTTEGRATTIS till Linköpings fotbollstjejer, som är årets SM-guldvinnare. Bra förebilder för unga idrottstjejer och bra reklam för Linköping.

S-kongresen är avslutad. Många inriktningsbeslut är tagna. Återstår att se hur en kommande valplattform för det röd-gröna alternativet ser ut.

En opinionsundersökning visar att väljarna har liten tilltro till det röd-gröna alternativet vad gäller Ekonomi och Företagande. Där leder Alliansen (FP,M,KD,C). Däremot har väljarna stor tilltro till de röd-gröna avseende välfärdsområdet. Hur kan en välfärd garanteras av ett regeringsalternativ, som inte kan sköta Ekonomi och Företagandets villkor i ett land? Jag bara undrar.
Detta resultat visar att det är nödvändigt att öka insikten om sambandet mellan välfärd och företagande även fortsättningsvis. Utan framgångsrika företag inga jobb. Utan jobb inga skatteintäkter till välfärd. Detta samband är självklart för mig som liberal och jag kommer att fortsätta bidra till den debatten i kommande valrörelse som riksdagskandidat.