tisdag 29 september 2009

Statsbidrag till omsorgen och JO-kritik mot kommunen

Idag blev det klart! Omsorgsnämnden får 28 nya friska miljoner i nästa års budget och ett prognosticerat underskott för i år på ca 22 miljoner täcks av kommunstyrelsen i bokslutet. Jag är som ordförande i denna nämnd oerhört lättad. När finanskrisen slog till sjönk kommunens skatteintäkter med flera hundra miljoner kronor. Linköpings kommun, som under ett antal år haft rejäla överskott och förväntades ha en stabil ekonomisk grund också åren framöver, såg plötsligt hotande underskott.

Kommunstyrelsen i samråd med alla nämnder beslöt att slå till bromsarna per omgående. Ingen visste hur länge nedgången skulle pågå. Samtidigt ökade trycket på våra partivänner i regeringen att bidra. Välfärden bekostas till största delen i kommuner och landsting. Det är inte rimligt att redan utsatta människor ska betala de största delen av finanskrisens effekter.

Några som alltid känner ett hot när samhällsekonomin sviktar är personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar, de som har rätt till stöd och service genom LSS-lagstiftningen. Min ambition som ordförande har varit att Linköpings kommun ska leva upp till rättighetslagstiftningen även i kristider.

Och så blev det. Nu får vi hoppas att skatteintäkterna återgår till sin normala omfattning så snart som möjligt. Dock påverkas skatteintäkterna under flera år efter ett så kraftigt fall, varför budget för 2011 och 2012 troligen också påverkas. Men jag är optimist och känner stöd hos Allianskollegorna för min uppfattning.


Kultur- och fritidsnämnden däremot blev väl lite ledsna när JO kritiserade beslutet att ta ner ett antal affischer (Corren 29/9) på grund av deras minst sagt obehagliga utformning. Men, säger JO, yttrandefriheten gäller även om det stora flertalet ogillar konsten eller vad det nu var. Hade affischerna innehållit något brottsligt så hade det varit en annan sak. Nu var de bara obehagliga och då blev beslutet ett brott mot grundlagen. Yttrandefriheten är som bekant grundlagsskyddad. Och tur är väl det!

Inga kommentarer: