tisdag 15 september 2009

Sänkt skatt för pensionärer

DN-debatt idag skriver Alliansens partiledare "Nu sänker vi skatten för Sveriges pensionärer". Förslaget kommenteras i andra media (SvD, Aftonbladet, Expressen). Frågan har drivits i regering och riksdag av (KD) men också från Folkpartiet genom Barbro Westerholm.
Att det ska löna sig att arbeta är en självklarhet. Därför var jobbskatteavdraget en nödvändighet när Alliansregeringen tillträdde 2006. När inkomstskatterna nu sänkts med dryga tusenlappen per månad för heltidsarbetande i normala inkomstlägen så måste regeringen också inse att man inte kan lämna andra stora grupper bakom. Levnadsomkostnaderna ökar för alla - även för pensionärer. Dagens förslag får ses som ett första steg. Personligen tycker jag att det ytterligare jobbskatteavdrag, som aviserats hade kunnat avvaktas till "bättre tider" och de miljarderna använts för en något större skattesänkning för de sämst ställda pensionärerna.

I den politiska debatten kring pensionsbeskattningen talas det om hur mycket som satsats på förbättrad kvalité i äldreomsorgen, på ökad valfrihet i hemtjänsten, tillgänglighet i sjukvården etc. Det är bra att allt detta har gjorts. Men är det ett skäl för att inte sänka skatten också för pensionärerna? Nej, knappast.
Inte skulle väl barnfamiljen tycka att högre kvalite i barnomsorgen eller skolan motiverar att de skulle undantas från skattelättnader?
Inte heller kan jag tycka att höjningen av pensionerna är ett skäl. Motsvarigheten för oss som jobbar är ju löneökning.

Jag vet att pensionärsorganisationerna har lämnat förslag till regeringen på förändringar som skulle leda till sänkt skatt. Detta och eventuellt andra förslag finns anledning att diskutera vidare inom politiken.

Inga kommentarer: