söndag 13 september 2009

Röd-grön röra

I SVT:s Agenda utfrågades ikväll de tre samarbetspartierna i oppositionen (s,v,mp). Några besked hade de inte att ge på någon av de frågor, som väljarna troligen vill ha svar på. Exempelvis hade de inget gemensamt att säga om skatterna. Det kommer i vårpropositionen enligt de tre. A´propå skatter hade Mona Sahlin en märklig formulering. Hon sa ungefär så här: 80 miljarder har försvunnit bort till skattesänkningar. Menar hon att regeringen har försnillat dem? Nej, det tror jag inte. Däremot avslöjar hon sin och socialdemokraternas uppfattning om vems pengar det är som betalar välfärden. Dessa 80 mdr har ju gått tillbaka oss skattebetalare. Då tycker jag att det är det märkligt att beskriva det som att pengar "försvunnit" bort till skattesänkningar".

Oenigheten om Förbifart Stockholm lyckades alla tre prata bort genom att tala om de förbättringar i kollektivtrafiken man nu tydligen diskuterar med kommunpolitikerna i Stockholm.

Tyvärr schabblade programledaren bort möjligheten att visa på oenigheten kring skolan genom att bara prata friskolor och Bodströms engagemang i Pysslingen.

Idag blev inte frågan om vem som innehar ledartröjan i samarbetet aktuell eftersom Maria Wetterstrand inte deltog. Men trots detta så framstår Mona Sahlin som svag. Helt klart är hon sargad av den kritik som återfunnits i nästan vartenda media de senaste månaderna.

Helt klart är också att begreppet röd-grön röra fortfarande är helt relevant på vad som väntar Sverige om dessa tre partier skulle komma till regeringsmakten om ett år.

Inga kommentarer: