tisdag 8 september 2009

Nya pengar till rättsväsendet

Befinner mig i Östersund på uppdrag för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Nämnden har att utföra granskning av hur rättsväsendet uppfyller regelverken kring användandet av hemliga tvångsmedel, vilket innebär besök bl a hos landets åklagarkammare. Tidigare idag har nämnden tillsynat hos åklagarkammaren i Sundsvall.

Det är med tillfredsställelse jag ser på TV-nyheterna att Alliansregeringen avsätter ett antal nya miljoner till svenskt rättsväsende i höstens budget. Utmärkt!

I morgon bär det hemåt igen efter utfört arbete här i Östersund.

Inga kommentarer: