söndag 20 september 2009

Manifestationer för Dawit Isaak

Även i Linköping arrangerades igår en manifestation för att kräva frigivandet av journalisten och svenske medborgaren Dawit Isaak som sedan åtta år sitter fängslad i Eritrea. Företrädare för alla riksdagspartierna framträdde i manifestationen tillsammans med en journalist från ÖstgötaCorrespondenten.

I det vackra höstvädret stannade en del Linköpingsbor till och lyssnade och skrev under uppropet om krav på frigivande. Läs mer på Karin Granbom-Ellisons blogg.

I riksdagen har en stödgrupp för Dawit Isaak bildats, vars ordförande är Cecilia Wigström (FP). Gruppen kräver att EU:s bistånd till Eritrea stoppas och att landets bankkonton fryses. Gruppen konstaterar också att den tysta diplomatins tid är förbi i detta fall (DN).

Jag har tidigare skrivit på upprop för frigivandet av Dawit Isaak och jag gjorde det naturligtvis också i går i Linköping. Utöver den humanitära aspekten avseende Dawit och hans familj så är varje underskrift ett stöd för yttrande- och tryckfriheten. Därför kommer jag att fortsätta skriva under upprop för Dawit Isaak så länge inte Eritrea friger honom.

Inga kommentarer: