måndag 14 september 2009

Glädjande befolkningsutveckling

Linköpings kommuns befolkning ökar mer än väntat (Corren). Det känns bra att bo och verka i en attraktiv kommun som Linköping är. Ökningen bidrar till ytterligare förstärkning av den Fjärde storstadsregionen, där de båda största städerna Linköping och Norrköping är motorer. God utbildning med bl a Universitetet betyder mycket och även arbetsmöjligheter och en bra kommunal service. Kommunikationer som gör det möjligt att pendla även till Stockholm är skapligt bra men kan förbättras betydligt. Den idag presenterade snabbtågsutredningen (SvD) inger hopp om att vår efterlängtade Ostlänk kanske kan komma tillstånd inom en snar framtid. Med restiden en timme Linköping-Stockholm blir Linköping och Fjärde storstadsregionen än mer attraktiv att bosätta sig i.

Finns det då inga negativa effekter av en storstadsliknande utveckling? Även om de positiva effekterna överväger så innebär en ökad befolkning också att vissa sociala problem ökar. Jag har emellanåt påtalat vikten av att räkna in kostnader för att t ex drogmissbruk, viss ungdomsproblematik och viss typ av våldsbrottslighet ökar. Det känns som att svära i kyrkan men är ändå nödvändigt. Ju större medvetenhet desto bättre beredskap att förebygga.

Inga kommentarer: