söndag 13 september 2009

Folks arbetstider måste styra barnomsorgens öppettider

När föreningen Makalösa föräldrar undersökte hur barnomsorgens öppettider svarade mot föräldrars behov visade det sig att en majoritet av kommunerna inte tillgodoser behovet (SvD). Jag vet inte vilken värld dessa kommuners planerare och politiker lever i, när man tror att barnomsorg bara behövs på dagtid måndag-fredag. Jag vet att en del anser att det är bäst för barnen att sova i sin egen säng och därför ska kommunen inte erbjuda "nattis". Men samma kommunpolitiker vill förmodligen ha personal i hemtjänsten även på kvällar, nätter och helger. Och då är det mer tryggt för barnen att vara på samma "nattis" där man också tillbringar dagen än att skjutsas runt till anhöriga, vänner och bekanta. Föräldern blir också en bättre arbetskraft när man vet att ens barn har en trygg omsorg.

Jag beklagar att barnomsorg på obekväm tid inte regleras i förslaget till ny skollag. Man får inte låta sig förledas av att benämningen på dagis nu är förskola och att skola är en dagverksamhet måndag till fredag. Om kommunpolitiker har så svårt att inse nyttan med att erbjuda barnomsorg på de tider som folk jobbar så behövs uppenbarligen en lagreglering. Det kommunala självstyret till trots.

Inga kommentarer: