torsdag 10 september 2009

Fler kameror eller?

ÖstgötaCorrespondentens artikelrubrik om den påstått spruckna Alliansen igår visar på lokala medias behov av saftiga rubriker. Upphovet till artikeln är att vid kommunstyrelsens möte på tisdageftermiddagen var Allianspartierna inte ense om att tillstyrka fler övervakningskameror på bussarna i Linköping. Folkpartiet och Centern var emot medan (M) och (KD) var beredda att tillstyrka. Att ett mångårigt politiskt samarbete skulle spricka på denna fråga känns verkligen osannolikt.

Därmed inte sagt att ärendet är oviktigt. Kanske hade fler Linköpingsbor ägnat sakfrågan en reflektion om rubriksättningen hade speglat ämnet kameraövervakning. Personligen har jag länge haft synpunkter på den ständigt ökande strömmen av kameraärenden till kommunstyrelsen. Men det är också viktigt att ta människors otrygghet på allvar, vilket jag bloggat om tidigare. Jag hoppas att tisdagens beslut i kommunstyrelsen att se över omfattningen av kameror i övervakningssyfte leder till en diskussion om andra alternativ för att medborgarna ska känna trygghet och att brott ska kunna förhindras.

Frågan om övervakningssamhället och värdet av att skydda den personliga integriteten finns numera på agendan i olika sammanhang. Själv har jag just nu utredningarna "Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel" samt "Signalspaning för polisiära behov" på mitt skrivbord. Känns som spännande och viktig läsning.

Inga kommentarer: