onsdag 30 september 2009

Svenskarna och övervakningssamhället

Enligt SOM-institutet har vi svenskar blivit mer negativa till statlig övervakning. Den övervakning man är tveksam till är telefonavlyssning, post- och paketkontroll, åsiktsregistrering och förbud mot demonstrationer och möten. Men kameraövervakning hittar jag ingenting om.


Artikeln i dagens DN spekulerar i att frihetsfrågorna kommer att få ett stort utrymme på den politiska agendan framöver. Min uppfattning är att det är nödvändigt. Det är också nödvändigt att det blir en saklig debatt. För närvarande diskuteras frihet och integritet mest utifrån ja eller nej till FRA. Det räcker verkligen inte.

tisdag 29 september 2009

Statsbidrag till omsorgen och JO-kritik mot kommunen

Idag blev det klart! Omsorgsnämnden får 28 nya friska miljoner i nästa års budget och ett prognosticerat underskott för i år på ca 22 miljoner täcks av kommunstyrelsen i bokslutet. Jag är som ordförande i denna nämnd oerhört lättad. När finanskrisen slog till sjönk kommunens skatteintäkter med flera hundra miljoner kronor. Linköpings kommun, som under ett antal år haft rejäla överskott och förväntades ha en stabil ekonomisk grund också åren framöver, såg plötsligt hotande underskott.

Kommunstyrelsen i samråd med alla nämnder beslöt att slå till bromsarna per omgående. Ingen visste hur länge nedgången skulle pågå. Samtidigt ökade trycket på våra partivänner i regeringen att bidra. Välfärden bekostas till största delen i kommuner och landsting. Det är inte rimligt att redan utsatta människor ska betala de största delen av finanskrisens effekter.

Några som alltid känner ett hot när samhällsekonomin sviktar är personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar, de som har rätt till stöd och service genom LSS-lagstiftningen. Min ambition som ordförande har varit att Linköpings kommun ska leva upp till rättighetslagstiftningen även i kristider.

Och så blev det. Nu får vi hoppas att skatteintäkterna återgår till sin normala omfattning så snart som möjligt. Dock påverkas skatteintäkterna under flera år efter ett så kraftigt fall, varför budget för 2011 och 2012 troligen också påverkas. Men jag är optimist och känner stöd hos Allianskollegorna för min uppfattning.


Kultur- och fritidsnämnden däremot blev väl lite ledsna när JO kritiserade beslutet att ta ner ett antal affischer (Corren 29/9) på grund av deras minst sagt obehagliga utformning. Men, säger JO, yttrandefriheten gäller även om det stora flertalet ogillar konsten eller vad det nu var. Hade affischerna innehållit något brottsligt så hade det varit en annan sak. Nu var de bara obehagliga och då blev beslutet ett brott mot grundlagen. Yttrandefriheten är som bekant grundlagsskyddad. Och tur är väl det!

söndag 27 september 2009

Två framgångsrika kvinnor

I Correns lördagsbilaga PAUS har jag läst artiklarna om advokaten Elisabeth Massi Fritz respektive modeskaparen Coco Chanel. Två fantastiska kvinnor var och en på sitt sätt. Elisabeth Massi Fritz har blivit känd framförallt genom rättsprocesser som handlar om hedersvåld och där hon ofta försvarar brottsoffer, som drabbats av just detta våld. Elisabeth är en efterfrågad, uppskattad och framgångsrik advokat.

Coco Chanel uppmärksammas i två biofilmer och en tv-serie med anledning av att det är hundra år sedan hon började sälja hattar, som hon själv designat. Tio år senare, alltså för 90 år sedan, öppnade Coco Chanel modehus i Paris. Coco Chanel blev framgångsrik och var sin vid sin död 1971 århundradets mest tongivande designer.

Även om det inte är en överraskning så är det inspirerande att läsa dessa båda reportage och ännu en gång få konstatera att Kvinnor Kan och har alltid kunnat.

fredag 25 september 2009

Sköterska förlorar jobbet

Lyssna till Ditt samvete och det kan kosta Dig jobbet. Undersköterskan Peter Magnusson i Södertälje riskerar att förlora jobbet efter att offentligt ha berättat om att kollegor gjort rasistiska uttalanden om patienter (Svd, DN).

Anställda inom offentlig verksamhet har meddelarfrihet enligt lag. Ofta förknippar vi den med t ex anställdas möjlighet att berätta när gamla människor far illa på ett äldreboende. Men även en osund kultur, som går ut över patienter/klienter, måste få omtalas. Speciellt i fall där en intern diskussion inte lett till förbättring, vilket tycks vara fallet vid Södertälje sjukhus. Peter Magnusson har i olika sammanhang berättat om det ointresse, som chefer visat, när han påtalat de uttalanden som gjorts.

Jag vet inte om reglerna om meddelarfrihet formellt är tillämpliga i det här fallet. Men lagreglerad yttrandefrihet har medborgare i vårt land. Södertälje är en mycket invandrartät kommun. Jag vet, för jag har mitt ursprung där. Jag vet också att integrationsproblemen är omfattande, vilket lätt blir grogrund till rasism och rasismliknande åsikter bland befolkningen. Åsikter som ventileras så ofta att de av de flesta inte ens uppfattas som kränkande.

Södertälje är ett bra exempel på hur viktigt det är att invandrare får jobb när de kommer hit. Under 50- och 60-talet kom många invandrare till Södertälje för att bl a Scania behövde arbetskraft. De mottogs väl och jag minns ingenting av allmänt missnöje bland svenskarna. Jugoslaver, italienare m fl bidrog till att öka kommunens välstånd. Det skulle dagens invandrare också kunna göra om de bara fick jobb.

Av personal inom sjukvård och annan offentlig service måste krävas att man uppträder professionellt och icke kränkande i mötet med patienter och andra, som är i behov av stöd och service. Om misstag begås är det ledningens ansvar att omedelbart stävja utvecklingen.

Det är tyst från facken i detta ärende. Förvånansvärt tyst! Man hänvisar till att förhandlingar nu pågår. Jag hoppas att det är enda skälet till tystnad.

onsdag 23 september 2009

Kameror minskar inte brott

Fler och fler kameror övervakar oss. Men kameror minskar inte våldsbrotten visar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i en ny undersökning. Det ligger mycket i vad en företrädare för Skånepolisen säger i DN idag "Våldsbrott har med alkohol och sinnesstämning att göra. När folk blir förbannade tittar de sig inte om efter en kamera innan de slår någon på käften."

Den nu aktuella BRÅ-rapporten har utvärderat Landskronas 16 kameror på fem gator i centrum. Ingen minskning av våldsbrotten kan noteras på dessa gator, enligt BRÅ.

Så debatten om kameraövervakning som nytta i brottsbekämpningen eller som ett hot mot människors integritet går vidare.

tisdag 22 september 2009

Åldersdiskrimineringen måste upphöra

Fyra läkare vid Karolinska har anmält sin arbetsgivare för åldersdiskriminering skriver SvD. Och Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer att låta pröva frågan. Utmärkt! Jag begriper inte varför inte varje människa kan få bestämma själv när hon eller han vill avsluta sitt aktiva arbetsliv. I ett inslag på Östnytt i kväll berättar en narkosläkare om hur han trivs och mår bra av att få jobba halvtid i sitt yrke trots sina 83 år. I samma inslag berättade en man om hur han prövat på att vara pensionär på heltid men stod inte ut. Nu hade han tydligen lyckats få ett jobb. Jag undrar, är det bättre att samhället får en för tidigt åldrad och sjuk människa att ta hand om än att denna människa bidrar med skatteintäkter genom att jobba? För mig är svaret enkelt. Det är bättre med en pigg och glad pensionär i jobb än en ledsen och deprimerad i sjuksängen.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och ordförande i Liberala Seniorer skriver i sitt Nyhetsbrev i juni att hon gärna vill ha exempel för att kunna fortsätta kampen mot åldersdiskriminering. Andra som kämpar mot denna form av diskriminering är
1,6 miljonersklubben, som också kommenterat dagens Svd-artikel.

Lagen mot åldersdiskriminering infördes för ett par år sedan efter påtryckningar från EU. S-regeringen hade då legat på EU-direktivet i flera år. Flera personer hörde av sig till mig och undrade om den nya lagen innebar att 67-årsgränsen hade avskaffats. Men tyvärr, så var inte fallet. Vill man jobba kvar efter 67, måste man vara överens med arbetsgivaren om det.

Det är antalet arbetade timmar totalt i samhället som avgör hur mycket välfärd vi kan unna oss. I välfärdsbegreppet räknar jag också in nivån på pensionerna. Den demografiska utvecklingen i Sverige - precis som i många andra länder - innebär att allt färre yngre ska försörja allt större antal gamla. Den som inte vill unna äldre glädjen att vara kvar i arbetslivet kan åtminstone fundera över hur välfärden ska betalas framöver. Om alltför få betalar till det som ett anständigt samhälle bör ha, nämligen en bra äldreomsorg och hyggliga pensioner, kommer välfärden för de yngre att täras på. Något att fundera över för den som tycker att "gamlingarna" ska hålla sig hemma.

En annan aspekt är att människor inte är utbytbara hursomhelst. Den 67-åriga läkarna på Karolinska tar inte jobbet från någon av dagens arbetssökande 20-åringar. Det gör sannolikt inte heller den 83-årige halvtidsarbetande narkosläkaren. Det är andra orsaker till att unga människor inte får jobb.

måndag 21 september 2009

Statsbudgeten

Idag presenterades det som ännu ej var känt av årets statsbudget. I riksdagsdebatten var också ståndpunkterna och inläggen kända och lätta att förutse. Thomas Östros (S) var så ivrig att hitta fel att han hade missat att använda jämförbar statistik. För det fick han en lektion i just statistik av FP:s Carl B Hamilton.
Det är märkligt hur allergiska sossar är mot skattesänkningar. Ett exempel från dagens media är Kommunals ordförande Ylva Thörn, som anser det oansvarigt att sänka skatterna med lånade pengar men tycker det är helt okej med pengar till kommuner och landsting (DN). Pengar som väl också rimligen får anses lånade enligt s-kritiken om underskott i statens finanser.

söndag 20 september 2009

Manifestationer för Dawit Isaak

Även i Linköping arrangerades igår en manifestation för att kräva frigivandet av journalisten och svenske medborgaren Dawit Isaak som sedan åtta år sitter fängslad i Eritrea. Företrädare för alla riksdagspartierna framträdde i manifestationen tillsammans med en journalist från ÖstgötaCorrespondenten.

I det vackra höstvädret stannade en del Linköpingsbor till och lyssnade och skrev under uppropet om krav på frigivande. Läs mer på Karin Granbom-Ellisons blogg.

I riksdagen har en stödgrupp för Dawit Isaak bildats, vars ordförande är Cecilia Wigström (FP). Gruppen kräver att EU:s bistånd till Eritrea stoppas och att landets bankkonton fryses. Gruppen konstaterar också att den tysta diplomatins tid är förbi i detta fall (DN).

Jag har tidigare skrivit på upprop för frigivandet av Dawit Isaak och jag gjorde det naturligtvis också i går i Linköping. Utöver den humanitära aspekten avseende Dawit och hans familj så är varje underskrift ett stöd för yttrande- och tryckfriheten. Därför kommer jag att fortsätta skriva under upprop för Dawit Isaak så länge inte Eritrea friger honom.

fredag 18 september 2009

Obehaglig kvinnosyn

Tänkte inte öda någon tid på Anna Anka. Men det får nog bli en kortis ändå. Hennes artikel på Newsmill trodde jag var något slags försök till ett överdrivet raljerande över jämställdhetssträvandena i Sverige. Innehållet var så löjeväckande att jag inte ens kunde tro att den speglade en kvinnas åsikter år 2009.
Jag vet fortfarande inte vad jag ska tro. Och det hade heller inte spelat någon roll om inte den manliga partisekreteraren i ett av riksdagspartierna hade uttalat sig som han gjorde. Att varje kvinna har rätt att leva det liv man vill och stå för det är naturligtvis helt OK. Men att som politiskt parti välkomna en så förnedrande värdering av kvinnor, det blir bara too much.
Nu har tydligen detta partis partiledare markerat lite försiktigt avståndstagande från sin partisekreterares uttalande. Men skadan är redan skedd.
Jag har medvetet avstått från att länka till de olika inläggen i frågan. Det är bäst om de bara får falla i glömska.

torsdag 17 september 2009

Skatt på läsk ingen bra idé

Övervikt och fetma, inte minst hos barn, är ett folkhälsoproblem i Sverige och en del andra länder. Det är mycket man kan bli överviktig och till och med fet av. Olika sorters mat, öl och andra starkare drycker men också söta drycker som läsk. Nu vill sju ledande amerikanska forskare att det införs en skatt på läsk i USA (Aftonbladet och DN idag) för att minska konsumtionen speciellt hos barn. Till och från har en sådan skatt diskuterats också i Sverige. Och nu återkommer frågan naturligtvis.

Om nu läskdrickandet ska minskas genom beskattning vad mer bör då beskattas speciellt? Det är, som jag skriver ovan, mycket som bidrar till övervikt och fetma. Jag tror inte att det är en hållbar väg att gå. När människor har svårt att acceptera hög beskattning på alkohol trots de skadeverkningar den ger på tredje man (barn som far illa, våldsbrottslighet, trafikdöd etc), hur ska staten då få acceptans för en läskskatt?

Det får nog duga med information och folkupplysning om risker här som på så många andra områden. Jag tror inte att det i grunden är okunskap som gör att föräldrar låter sina barn dricka för mycket läsk eller att vuxna äter onyttig mat. Det är för frestande att äta och dricka det som smakar gott helt enkelt.

tisdag 15 september 2009

Sänkt skatt för pensionärer

DN-debatt idag skriver Alliansens partiledare "Nu sänker vi skatten för Sveriges pensionärer". Förslaget kommenteras i andra media (SvD, Aftonbladet, Expressen). Frågan har drivits i regering och riksdag av (KD) men också från Folkpartiet genom Barbro Westerholm.
Att det ska löna sig att arbeta är en självklarhet. Därför var jobbskatteavdraget en nödvändighet när Alliansregeringen tillträdde 2006. När inkomstskatterna nu sänkts med dryga tusenlappen per månad för heltidsarbetande i normala inkomstlägen så måste regeringen också inse att man inte kan lämna andra stora grupper bakom. Levnadsomkostnaderna ökar för alla - även för pensionärer. Dagens förslag får ses som ett första steg. Personligen tycker jag att det ytterligare jobbskatteavdrag, som aviserats hade kunnat avvaktas till "bättre tider" och de miljarderna använts för en något större skattesänkning för de sämst ställda pensionärerna.

I den politiska debatten kring pensionsbeskattningen talas det om hur mycket som satsats på förbättrad kvalité i äldreomsorgen, på ökad valfrihet i hemtjänsten, tillgänglighet i sjukvården etc. Det är bra att allt detta har gjorts. Men är det ett skäl för att inte sänka skatten också för pensionärerna? Nej, knappast.
Inte skulle väl barnfamiljen tycka att högre kvalite i barnomsorgen eller skolan motiverar att de skulle undantas från skattelättnader?
Inte heller kan jag tycka att höjningen av pensionerna är ett skäl. Motsvarigheten för oss som jobbar är ju löneökning.

Jag vet att pensionärsorganisationerna har lämnat förslag till regeringen på förändringar som skulle leda till sänkt skatt. Detta och eventuellt andra förslag finns anledning att diskutera vidare inom politiken.

måndag 14 september 2009

Glädjande befolkningsutveckling

Linköpings kommuns befolkning ökar mer än väntat (Corren). Det känns bra att bo och verka i en attraktiv kommun som Linköping är. Ökningen bidrar till ytterligare förstärkning av den Fjärde storstadsregionen, där de båda största städerna Linköping och Norrköping är motorer. God utbildning med bl a Universitetet betyder mycket och även arbetsmöjligheter och en bra kommunal service. Kommunikationer som gör det möjligt att pendla även till Stockholm är skapligt bra men kan förbättras betydligt. Den idag presenterade snabbtågsutredningen (SvD) inger hopp om att vår efterlängtade Ostlänk kanske kan komma tillstånd inom en snar framtid. Med restiden en timme Linköping-Stockholm blir Linköping och Fjärde storstadsregionen än mer attraktiv att bosätta sig i.

Finns det då inga negativa effekter av en storstadsliknande utveckling? Även om de positiva effekterna överväger så innebär en ökad befolkning också att vissa sociala problem ökar. Jag har emellanåt påtalat vikten av att räkna in kostnader för att t ex drogmissbruk, viss ungdomsproblematik och viss typ av våldsbrottslighet ökar. Det känns som att svära i kyrkan men är ändå nödvändigt. Ju större medvetenhet desto bättre beredskap att förebygga.

söndag 13 september 2009

Röd-grön röra

I SVT:s Agenda utfrågades ikväll de tre samarbetspartierna i oppositionen (s,v,mp). Några besked hade de inte att ge på någon av de frågor, som väljarna troligen vill ha svar på. Exempelvis hade de inget gemensamt att säga om skatterna. Det kommer i vårpropositionen enligt de tre. A´propå skatter hade Mona Sahlin en märklig formulering. Hon sa ungefär så här: 80 miljarder har försvunnit bort till skattesänkningar. Menar hon att regeringen har försnillat dem? Nej, det tror jag inte. Däremot avslöjar hon sin och socialdemokraternas uppfattning om vems pengar det är som betalar välfärden. Dessa 80 mdr har ju gått tillbaka oss skattebetalare. Då tycker jag att det är det märkligt att beskriva det som att pengar "försvunnit" bort till skattesänkningar".

Oenigheten om Förbifart Stockholm lyckades alla tre prata bort genom att tala om de förbättringar i kollektivtrafiken man nu tydligen diskuterar med kommunpolitikerna i Stockholm.

Tyvärr schabblade programledaren bort möjligheten att visa på oenigheten kring skolan genom att bara prata friskolor och Bodströms engagemang i Pysslingen.

Idag blev inte frågan om vem som innehar ledartröjan i samarbetet aktuell eftersom Maria Wetterstrand inte deltog. Men trots detta så framstår Mona Sahlin som svag. Helt klart är hon sargad av den kritik som återfunnits i nästan vartenda media de senaste månaderna.

Helt klart är också att begreppet röd-grön röra fortfarande är helt relevant på vad som väntar Sverige om dessa tre partier skulle komma till regeringsmakten om ett år.

Folks arbetstider måste styra barnomsorgens öppettider

När föreningen Makalösa föräldrar undersökte hur barnomsorgens öppettider svarade mot föräldrars behov visade det sig att en majoritet av kommunerna inte tillgodoser behovet (SvD). Jag vet inte vilken värld dessa kommuners planerare och politiker lever i, när man tror att barnomsorg bara behövs på dagtid måndag-fredag. Jag vet att en del anser att det är bäst för barnen att sova i sin egen säng och därför ska kommunen inte erbjuda "nattis". Men samma kommunpolitiker vill förmodligen ha personal i hemtjänsten även på kvällar, nätter och helger. Och då är det mer tryggt för barnen att vara på samma "nattis" där man också tillbringar dagen än att skjutsas runt till anhöriga, vänner och bekanta. Föräldern blir också en bättre arbetskraft när man vet att ens barn har en trygg omsorg.

Jag beklagar att barnomsorg på obekväm tid inte regleras i förslaget till ny skollag. Man får inte låta sig förledas av att benämningen på dagis nu är förskola och att skola är en dagverksamhet måndag till fredag. Om kommunpolitiker har så svårt att inse nyttan med att erbjuda barnomsorg på de tider som folk jobbar så behövs uppenbarligen en lagreglering. Det kommunala självstyret till trots.

lördag 12 september 2009

Kvinnliga toppchefer tjänar mest; "1984"

Kvinnliga toppchefer tjänar mest, skriver idag SvD. Dessutom har också andelen kvinnor på höga chefsposter ökat under innevarande mandatperiod. Bra jobbat, Alliansen! När höga chefstjänster tillsätts i ett öppet ansökningsförfarande står sig kvinnorna bra. Och de kan uppenbarligen också löneförhandla. På tre år har Alliansregeringens politik lett till det som socialdemokrater och vänsterpartister försökt åstadkomma i åratal. Resultaten visar att kvotering är fel väg för att utjämna könsskillnader.

Så till något helt annat som det brukar heta i nyhetsrapporteringen. Per J Andersson skriver i DN att han läser om Orwells "1984". Det borde fler göra.

torsdag 10 september 2009

Fler kameror eller?

ÖstgötaCorrespondentens artikelrubrik om den påstått spruckna Alliansen igår visar på lokala medias behov av saftiga rubriker. Upphovet till artikeln är att vid kommunstyrelsens möte på tisdageftermiddagen var Allianspartierna inte ense om att tillstyrka fler övervakningskameror på bussarna i Linköping. Folkpartiet och Centern var emot medan (M) och (KD) var beredda att tillstyrka. Att ett mångårigt politiskt samarbete skulle spricka på denna fråga känns verkligen osannolikt.

Därmed inte sagt att ärendet är oviktigt. Kanske hade fler Linköpingsbor ägnat sakfrågan en reflektion om rubriksättningen hade speglat ämnet kameraövervakning. Personligen har jag länge haft synpunkter på den ständigt ökande strömmen av kameraärenden till kommunstyrelsen. Men det är också viktigt att ta människors otrygghet på allvar, vilket jag bloggat om tidigare. Jag hoppas att tisdagens beslut i kommunstyrelsen att se över omfattningen av kameror i övervakningssyfte leder till en diskussion om andra alternativ för att medborgarna ska känna trygghet och att brott ska kunna förhindras.

Frågan om övervakningssamhället och värdet av att skydda den personliga integriteten finns numera på agendan i olika sammanhang. Själv har jag just nu utredningarna "Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel" samt "Signalspaning för polisiära behov" på mitt skrivbord. Känns som spännande och viktig läsning.

tisdag 8 september 2009

Nya pengar till rättsväsendet

Befinner mig i Östersund på uppdrag för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Nämnden har att utföra granskning av hur rättsväsendet uppfyller regelverken kring användandet av hemliga tvångsmedel, vilket innebär besök bl a hos landets åklagarkammare. Tidigare idag har nämnden tillsynat hos åklagarkammaren i Sundsvall.

Det är med tillfredsställelse jag ser på TV-nyheterna att Alliansregeringen avsätter ett antal nya miljoner till svenskt rättsväsende i höstens budget. Utmärkt!

I morgon bär det hemåt igen efter utfört arbete här i Östersund.

måndag 7 september 2009

Unga dricker farligt mycket

I en kommande rapport från Folkhälsoinstitutet redovisas att unga män riskerar alkoholberoende på grund av för mycket drickande och att antalet alkoholrelaterade skador ökar. Om detta skriver idag bl a SvD, Aftonbladet och DN. Hög alkoholkonsumtion är inte bara skadligt för den egna hälsan, vilket är illa nog. Det är också skadligt för samhället i sin helhet. Ökade kostnader för beroendevården och sjukvården kopplat till andra alkoholrelaterade sjukdomar är en del. Med hög alkoholkonsumtion följer också ökad brottslighet som misshandel och rattfylleri. Brott som skadar tredje man och belastar såväl rättsväsendet som sjukvård och socialtjänst.

Varför är det då så svårt att få gehör hos den breda allmänheten för att alkohol har skadliga effekter och att viss restriktivitet behövs? Att dricka alkohol utan att samhället "lägger sig i" är någon slags frihetsfråga. Jag undrar: Vilken frihet har en alkoholist? Vilken frihet har hans/hennes familj? Det är ju inte så att konsekvenserna av att en person dricker för mycket "bara" drabbar individen själv. Jag får ibland frågan hur jag som liberal kan förorda en restriktiv alkoholpolitik. Mitt svar är enkelt. En individs frihet får aldrig begränsa någon annans frihet. Den åsikten är mycket tillämplig i debatten om en restriktiv alkoholpolitik.

En annan rapportering kring alkohol handlar om förslaget från flera församlingar att erbjuda starkvin till nattvarden som skydd mot svininfluensan, vilket DN skriver om. Låter som ett aprilskämt, tycker jag. Mer trovärdig känns rekommendationen att nattvardsbesökarna inte delar nattvardsbägare.

lördag 5 september 2009

En fantastisk Kärleksparad

RFSL i Linköping arrangerar varje år sedan ca 5 år tillbaka Kärleksparaden. Jag har deltagit vid några tillfällen och i år var jag inbjuden att tala. Arrangörerna kan verkligen vara nöjda med dagens parad. Riktigt många deltagare och många Linköpingsbor utefter paradvägen. Solen värmde behagligt, dansgruppen med sina färgglada strumpor och musikkåren från Kulturskolan bjöd på fin underhållning. Och - inga hot och störningar av Sverigedemokrater eller likasinnade. Polisen fanns på plats och tycktes ha bra koll.

I mitt anförande passade jag på att berätta om FP-planerna på att föreslå HBT-certifiering av kommunens äldreboenden. Det behövs betydligt bättre kunskaper bland personal och chefer inom äldreomsorgen för att med respekt möta framtidens servicemottagare. Varje människa ska ha rätt att fortsätta leva som man gjort tidigare i livet även när man blir gammal och i behov av samhällets omsorger.

Nu får det vara nog med politik för idag. Veckans kvällar har varit fyllda av kandidatpresentationer inför höstens nomineringar, så ska det bli skönt att varva ner - i alla fall till i morgon.

fredag 4 september 2009

Influensainformation - skapa trygghet eller panik?

Svininfluensan börjar märkas i Sverige och reaktionerna är många. Alltifrån sakligt konstaterande till näst intill panik. Några exempel på mediarapportering och analys kan ses i SvD, DN och Aftonbladet. Jag har tidigare skrivit om myndigheters och medias agerande kring influensan. Och jag har också ifrågasatt klokskapen i att vaccinera hela befolkningen.

Jag har fortfarande ingen annan uppfattning. Att vaccinera riskgrupper är självklart. Men att som media - och tyvärr också vissa myndigheter - dag efter dag beskriva utvecklingen i Sverige på ett sätt som skrämmer människor känns inte helt seriöst. Hittills tycks ju dödsfallen handla om personer som på grund av annan sjukdom varit mycket nedsatta.

Med all respekt för de som mist en anhörig i influensa så måste vi påminna oss att ett antal människor drabbas varje dag av att anhöriga oväntat går bort. Trafikolyckor, andra sjukdomar, brott är några exempel. Vilken uppmärksamhet och deltagande ges de?

Människor reagerar olika på nyhetsrapportering av det slag vi nu kan ta del av varje dag. En del blir skrämda och andra slår dövörat till. Båda reaktionerna kan få negativa effekter. Sverige har fantastiska möjligheter att ge medborgarna kunskap och information vid extraordinära händelser. Låt oss hoppas att alla informationskanaler använder den möjligheten på ett klokt och balanserat sätt fortsättningsvis vad gäller svininfluensan.

torsdag 3 september 2009

Folkpartiet och arbetsrätten

Inför höstens landsmöte i Folkpartiet har en arbetsgrupp jobbat fram ett förslag till moderniserad svensk arbetsmarknadsmodell. Debatten på förra landsmötet för två år sedan var ganska het. Några ville göra små förändringar medan andra ville gå hårdare fram.
Det förslag som nu presenterats tillgodoser definitivt de förstnämnda. Själv finns jag någonstans mittemellan. Att vara liberal är att vara kluven som bekant.

Som så ofta när det gäller bedömningen av hur lagar fungerar så är det dess tillämpning, som blir underlag för samhällsdebatten. Det gäller också arbetsrätten och då framförallt LAS (Lagen om anställningsskydd) men också MBL (Medbestämmandelagen). Syftet med båda lagarna är gott och sunt. Om alla frågor rörande anställningstrygghet och inflytande endast regleras i kollektivavtal skulle det betyda ett svagt skydd för de som jobbar i företag utan kollektivavtal. Som liberal anser jag att företag inte ska tvingas att teckna avtal och likaså att anställda inte ska tvingas till fackligt medlemsskap. Den s.k. negativa föreningsrätten är en mänsklig rättighet. Den ska vi slå vakt om.

Precis som all annan lagstiftning som tolkas av dem som har att tillämpa dem så blir verkligheten inte alltid vad lagstiftaren avsett. På arbetsrättens område är det extra känsligt eftersom det hela tiden är två parter med - oftast - motstridiga intressen som tolkar och tillämpar. Därför är det viktigt att balansen i styrkeförhållandet mellan parterna upprätthålls.

Ett område, där definitivt balansen saknas, är den del av arbetsrätten som handlar om konflikträtten. Att facket kan tvinga ett företag i konkurs för att företagaren - ofta i samförstånd med sina anställda - inte tecknar kollektivavtal är helt förkastligt. Det finns exempel på där fackliga organisationer i sympati med den berörda organisationen blockerat varutransporter och på annat sätt omöjliggjort för arbetsplatsen att utföra sina åtaganden mot kunderna, vilket lett till konkurs. Detta är ovärdigt ett modernt samhälle, där parterna givits ansvar att lösa arbetsmarknadens frågor.

Mot den bakgrunden tycker jag att folkpartirapporten är för försiktig i förslaget kring proportionalitet i stridsåtgärder.

onsdag 2 september 2009

Pensionsval, Jobb och Skatter

Få orkar bry sig om pensionen, skriver DN idag. Och det folk inte orkar är att välja fonder i de delar av pensionssystemet, som idag är möjligt. Ingen blir ju utan pension om man inte väljer eftersom ens pengar då hamnar i ett s.k. ickevalssystem.

Inget sätt är garanterat rätt eller fel. Men det viktiga är, tycker jag, att individen själv tar ansvar för effekterna. Har man inte brytt sig och utfallet blir sämre än det kunde ha blivit vid en annan placering, då är det inte vare sig statens, arbetsgivarens eller den berömde "någon annans" fel. Ansvaret är helt och hållet den enskildes eget. Och själva bytet är inte krångligt. Däremot kan det ta lite tid att hålla sig uppdaterad kring den ekonomiska utvecklingen. Tillgång till den informationen kan man idag få i nästan varje lokaltidning eller på nätet.

Som kvinna blir jag lite besviken över att så många kvinnor inte valt på grund av att det "verkar för jobbigt/svårt". Idag har kvinnor och män samma möjligheter till utbildning och att ta del av samhällsinformation av olika slag. Varför då denna signal om hjälplöshet? Skärpning tjejer!

A´propå ekonomi så skriver det socialdemokratiska kommunalrådet Mats Johansson i Linköping på sin blogg att socialdemokratin måste vara ett politiskt intressant alternativ för de familjer som faktiskt inte känt av så mycket av den ekonomiska krisen. Med låga räntor och två inkomster lever man ett gott liv fullt av möjligheter, skriver kommunalrådet. Just det! En viktig orsak till denna livskvalité är att fler fått jobb och därtill skattesänkningar på runt tusenlappen per månad och person med Alliansregeringens politik. Mats Johanssons beskrivning visar att s-propagandan om "skattesänkningar bara för de rika" är just bara politisk propaganda utan substans. Alliansregeringens skattesänkningar har kommit vanligt folk till del.

Och a´propå politisk propaganda så intensifieras nu valplaneringen i partierna. Igår kväll deltog jag i Folkpartiets kandidatpresentation i Linköping inför riksdagsvalet och i kväll är det motsvarande arrangemang i Norrköping. Under några veckor får medlemmarna möjlighet att komma med förslag till en riksdagslista för Östergötland. Den 7 november fastställs den slutligen vid ett medlemsmöte. Därefter ska väljarna säga sitt genom att kryssa "sin" kandidat.