fredag 7 augusti 2009

Ta människors oro på allvar!

Ekot rapporterar idag att regeringen jobbar med förslag till nya insatser för de personer som kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen vid kommande årsskifte. Det är bra även om det är i elfte timmen. Ansvarig minister Christina Husmark Pehrsson (M) säger i intervjun att människor inte behöver oroa sig, eftersom det är många månader kvar till nyår. Men för den som inte vet vad man ska försörja sig och eventuella barn på om 4,5 månad går tiden fort. Skyddsnätet kommunalt försörjningsstöd (socialbidrag) finns visserligen men det är och ska vara sista utvägen. Få människor vill bli beroende av denna försörjning.

Det är bra att Alliansregeringen tagit tag i sjukförsäkringsfrågorna och förtidspensioneringarna. Men med det arv som s-regeringen lämnade efter sig på området finns det människor, som far illa i förändringsprocessen. Därför är det olyckligt med okänsliga uttalanden från ansvarig minister. Mer empati efterlyses.

Inga kommentarer: