tisdag 11 augusti 2009

Skatter och bidrag till kommuner

Nu har även (M) med finansministern i spetsen insett att kommuner och landsting behöver ytterligare förstärkning för 2010 för att klara sjunkande skatteintäkter utan alltför stora ingrepp inom skola, vård och omsorg alternativt skattehöjningar. Det är bra.
Däremot är jag inte så säker på att fler jobbskatteavdrag är det mest angelägna just nu. Redan med de skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare som Allianspartierna genomfört är det nu mer lönsamt att arbeta.

Under nästa mandatperiod behövs en översyn av beskattningen av pensioner. Det är ganska stora skillnader i skatteuttag för en person i arbetsför ålder och en pensionär även vid låg inkomst/pension. Om detta finns anledning att återkomma.

Inga kommentarer: