söndag 23 augusti 2009

SD till riksdagen med medias hjälp?

Återigen har Sverigedemokraterna placerat sig ovanför 4 %-strecket i en opinionsmätning (SvD, DN m fl). Genast ger media SD en roll efter nästa års val, nämligen rollen som vågmästare. Framgång föder framgång som bekant. Om dessutom någon annan bidrar till reklamen så är ger det än mer.
Är det verkligen medias avsikt att bidra till SD:s intåg i Sveriges riksdag? Nej, det tror jag inte. Men uppmärksamheten kring denna och andra opinionsmätningar tycks mig väl okritisk.

Inga kommentarer: