söndag 16 augusti 2009

Piratpartiet kandidat till Linköpings kommunfullmäktige?

Piratpartiet har beslutat att på orter t ex Linköping, där partiledningen anser att det finns starka medlemmar med stor trovärdighet, ska partiet kandidera till kommunfullmäktige. Det politiska uppdraget för de eventuellt nya fullmäktigeledamöterna ska handla om att bevaka medborgarrätten och informationspolitiken inför alla beslut.
Lite begränsat politiskt uppdrag men dock viktigt. Linköping har tidigare haft ett parti i fullmäktige, som begränsade sig ett fåtal frågor, nämligen Studentpartiet. Det blev en blåslampa på övriga partier i studentstaden Linköping. Kanske blir Piratpartiets eventuella inträde i kommunpolitiken detsamma på integritetsområdet.

Inga kommentarer: