måndag 3 augusti 2009

Pengar till kommunerna

När Jan Björklund (FP) igår talade i Marstrand (DN) berättade han att Folkpartiet kommer att driva förstärkta statsbidrag till kommunsektorn i höstens budgetförhandlingar med övriga regeringspartier. Utmärkt! Det är orimligt att genomföra stora besparingar inom skolan, handikapp- och äldreomsorgen p g a en global finanskris. Den snabba minskningen av skatteintäkter som det handlar om de närmaste åren måste på något sätt jämnas ut. Jag är medveten om att denna finanskris också påverkar statens finanser. Men ökad arbetslöshet genom uppsägningar i kommuner och landsting leder till än mindre skatteintäkter.

Det nu aktuella stödet till kommunerna kan mycket väl vara "konjunkturanpassat" d v s inte generellt nivåhöjande. För visst finns det skäl för kommunerna att i kommande budgetarbeten dra nytta av de lärdomar som nu givits. Om detta har jag skrivit tidigare .

Men att i nuläget utropa "nej tack" till ökade statsbidrag är helt orealistiskt. Sådana uttalanden missgynnar bara Folkpartiet i budgetförhandlingarna och är inte att värna välfärden.

Inga kommentarer: