onsdag 26 augusti 2009

Negativ föreningsfrihet en mänsklig rättighet

Sextusen kronor lägre lön per månad på grund av Byggnads ingripande i en lönediskussion på företaget Wäst-bygg i Borås (SvD 26/8 -09). Så förvånar facken sig över att inte alla vill bli medlemmar!!
Den personliga friheten att bestämma över sitt liv det är ingenting för LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
I kommunfullmäktige i Linköping igår debatterades frågan om krav på kollektivavtal då kommunen upphandlar. Eftersom det är olagligt med ett sådant krav så hade (S), (V), och (MP) kommit fram till att kommunen kunde kräva att om kollektivavtal inte finns, så ska leverantören ändå tillämpa motsvarande villkor för sina anställda. Det är juridiskt inte fel.

Men det blir likafullt fel om kommunen vill respektera ett företags rätt att inte tillämpa dessa villkor. Kanske vill företaget, precis som Wäst-bygg, ge sina anställda bättre villkor.

Visst finns det företag som utnyttjar sina anställda, betalar dåliga löner, betalar inte till försäkringar och pensioner etc. Och visst är den svenska ordningen med kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden ett bra system. Men om det nu finns anställda som väljer att förhandla direkt med sin arbetsgivare i stället för att omfattas av kollektivavtal och om det nu finns företagare (oftast mindre) som i en nära relation med de anställda gör upp om villkoren, låt dem då göra det! Som anställd måste man då själv ha koll på vad som gäller, vilket jag är övertygad om att dessa människor klarar.

Vad som aldrig nämns i dessa debatter är att det faktiskt ingår i de mänskliga rättigheterna att slippa "tvingas in i en sammanslutning". Det gäller naturligtvis både anställda och personer, som väljer att driva företag.

Inga kommentarer: