onsdag 19 augusti 2009

Fler kvinnliga företagare önskas

Idag har jag träffat två kvinnor i Linköping som jobbar för att inspirera kvinnor till eget företagande. Läs gärna LinköpingsPosten så får Du veta mer.
Jag har varit engagerad för att få kvinnliga entreprenörer/företagare, som vill jobba med vård och omsorg på uppdrag av kommunen under många år. Jag ser som ett av mina bidrag till jämställdhetsarbetet. Linköpings kommuns omorganisation till beställar-utförarkonceptet 1992 har underlättat en utveckling i den riktningen. Så många småföretagare har det dock inte blivit, tyvärr. Det finns ett antal hinder på vägen för t ex en undersköterska eller hemtjänstchef att ta klivet och starta eget. Den osäkra ekonomin och återkommande upphandlingar är ett. Ett annat är Jantelagen. Den drabbar i och för sig alla i Sverige som "tror att de är något". Men för kvinnor som ofta är mer känsliga för att ta ett steg ut ur en arbetsgemenskap är detta hinder extra stort.

Men med inspiration av IniCiera, Nyföretagarcentrum och också de kvinnliga ambassadörer, som näringsminister Maud Olofsson samlat runt om i landet som förebilder, är jag övertygad om att vi får se fler kvinnor ta mod till sig och genomföra sina goda affärsidéer.

Inga kommentarer: