torsdag 13 augusti 2009

Empati och brist på empati

Fler svenskar ger bidrag till välgörande ändamål skriver DN idag. Glädjande! Att känna empati för sina medmänniskor var i världen de än befinner sig är en god och värdefull egenskap.

Något sämre ställt med denna förmåga tycks det vara hos många amerikaner. Åtminstone om man ska döma av de reaktioner som president Obama möter när han vill genomföra en sjukvårdsreform för alla medborgare (DN 13/8 -09).

Total avsaknad av respekt för människors lika värde oavsett var i världen de är födda har däremot Sverigedemokraterna. Det inser man snart om man läser boken "Sverigedemokraterna inpå bara skinnet", som jag gjort nyligen. Jag hoppas innerligt att resultatet i den opinionsmätning, som refereras i flera media (Aftonbladet, DN, SvD) är högst tillfälligt. Det vilar ett stort ansvar på oss partiaktiva i andra partier att göra tydligt för väljarna vilket Sverige vi skulle få om SD får ett inflytande i svensk politik. Jag är övertygad om att få svenskar vill ha detta samhälle.


Inga kommentarer: