måndag 17 augusti 2009

Definiera "väpnad konflikt" så asylsökande kan få besked

Vad är en "väpnad konflikt"? Man kan tycka att det funnits anledning att se över innebörden i begreppet, eftersom oro av det slaget finns på flera håll i världen sedan länge. Men Migrationsöverdomstolen i Sverige tillämpar fortfarande tolkningen att väpnad konflikt innebär att det pågår stridigheter mellan en stats väpnade styrkor och andra organiserade väpnade grupper. Striderna ska dessutom ha en viss intensitet och de väpnade grupperna måste ha en viss territoriell kontroll. En omodern tolkning, hävdar många bedömare. T ex kan den tolkningen inte tillämpas på Somalia, Afganistan och Irak.

Därför bedöms nu asylsökande olika i de tre svenska migrationsdomstolarna i väntan på att Migrationsöverdomstolen ska komma fram till en tolkning mer anpassad till hur det ser ut i världen idag. Ett besked lär komma i september (DN 17/8 -09).

Det brådskar! En osäker väntan bryter ner människor. Människor som redan är utsatta och djupt oroliga för sin och sin familjs framtid. Sverige kan bättre!

Inga kommentarer: