tisdag 21 juli 2009

Namnbyte för transvestit - Norrköpingsföretag ett föredöme

Liza Olsson, som tidigare hette Lars Olsson, får nu använda sitt nya namn i personalregistret på jobbet. Jobbet har hon på Holmen i Norrköping. Det mest glädjande i historien är att Liza inte ens behövt be om det utan företagets personalavdelning erbjöd ändringen när Liza berättat om sitt namnbyte. Artikeln finns i ÖstgötaCorrespondenden idag (tyvärr inte på nätet, varför länk saknas).

Förhoppningsvis blir Holmens agerande en öppning för myndigheterna att medge namnbyte i detta sammanhang. Det är nämligen oreglerat i lagstiftningen, vilket har lett till olika beslut hos olika rättsinstanser. Nu finns frågan för prövning hos regeringsrätten.

Som liberal anser jag det självklart att när diskriminering av människor uppdagas så ska lagstiftningen ändras. När ett stort företag som Holmen går i bräschen för att eliminera diskrimineringen av anställda ger det förhoppningsvis effekt.

Inga kommentarer: