söndag 19 juli 2009

Abortregistrering - nej,tack!

Idag skriver DN om utredningsförslaget, som föreslår att kvinnor som genomgått abort ska registreras med sitt personnummer. Hur kan någon efter det senaste årets debatt om alla hot mot den personliga integriteten föreslå ett nytt register där sökning ska ske via personnummer? Och på ett område dessutom som är oerhört integritetskänsligt. Och varför i så fall bara identifiera kvinnan? Även om en påbörjad graviditet avbryts genom en abort så finns det alltid en man med i spelet, eller hur?

Att mer behöver göras för att minska antalet aborter är förvisso sant. Men det finns definitivt bättre och mer respektfulla åtgärder att vidta. Utbyggnad av ungdomsmottagningarna, förbättrad sex- och samlevnadsundervisning i skolorna, fler välutbildade och engagerade skolsköterskor som har tid för individuella samtal med elever och naturligtvis resurser inom kvinnosjukvården.

Så gör ett omtag, Anders Milton. Stryk den delen i förslaget innan överlämnandet av slutbetänkandet till regeringen. Ingen annan än (KD) vill ha det.

Inga kommentarer: