lördag 20 juni 2009

Senfärdiga sossar i Östergötland

"Ge 90-talisterna en chans" skriver två socialdemokratiska riksdagsledamöter från Östergötland i fredagens Corren. Den chans som Löfstrand och Malmström vill ge är ett stöd för att få jobb. Men de är sent ute. En avsevärt bättre chans till jobb hade dessa 90-talister haft idag om Löfstrands och Malmströms partivänner i dåvarande regering sett till att skolan gav alla ungdomar en grund att stå på för så där en 12-13 år sedan d v s när dagens studenter började grundskolan.

Det blir alltmer tydligt varför Sverige toppar arbetslöshetsstatistiken för unga. Alltför många går ut såväl grundskola som gymnasieskola utan en fullvärdig utbildning. Men det har uppenbarligen inte Löfstrand/Malmström insett. De fyra grundpelare för arbetslinjen som de beskriver nämner inte vare sig grundskolan eller gymnasieskolan.

Med förslaget till ny skollag som utbildningsminister Jan Björklund (FP) presenterade i veckan kommer helt andra möjligheter för alla ungdomar att skaffa sig en grund att stå på i form av kompletta betyg från grund- resp gymnasieskola. Tyvärr tar det några år innan dessa förutsättningar får genomslag i form av bättre utbildade studenter. Men med liberala framgångar i valet nästa år finns åtminstone hopp!

Inga kommentarer: