torsdag 18 juni 2009

Arbetslöshetsförsäkring

På dagens DN-debatt skriver företrädare för Finanspolitiska rådet "Det går att förbättra arbetslöshetsförsäkringen". Rådet beskriver olika lösningar. Bland dem finns också det förslag som Folkpartiet har hävdat i ett antal år (och som jag skrivit om på denna blogg tidigare) nämligen att betrakta arbetslöshetsförsäkringen som en del av våra socialförsäkringar. Att vänsteroppositionen inte vågar ta fighten med facken är inte förvånande. Men att moderaterna är så räddhågsna är obegripligt. Precis som Finanspolitiska rådet skriver: ..."det är svårt att se varför arbetslöshetsförsäkringen ska ha som mål att främja en hög facklig organisationsgrad"

Om facken sköter sitt uppdrag att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivarna och håller medlemsavgifterna på en rimlig nivå så blir nog de flesta arbetstagare medlemmar ändå.

Inga kommentarer: