torsdag 4 juni 2009

100-dagen

I dag arrangerade kommunen och företagen i Linköping en s.k. 100-dag. Politiker och tjänstemän besöker 100 företag som ett led i att stärka samverkan kommun-näringsliv. Själv har jag besökt två mindre företag, en restaurang och en ostaffär. Varje gång jag möter småföretagare imponeras jag av deras glöd och entusiasm över att få vara företagare. Trots oftast lägre inkomst än vad de skulle fått som anställda, trots långa arbetsdagar och inte helt arbetsfri semester så trivs man med sitt yrkesval. Det är klart att det finns förutsättningar som kan förbättras. Men dessa önskemål gäller inte dem själva utan handlar om förutsättningar för att företaget ska gå än bättre och ge fler och tryggare jobb.

Jag skulle önska att dessa kvinnor och män också kunde förekomma i mediarubrikerna kring företagare i stället för bara giriga direktörer. Det är en himmelsvid skillnad mellan en småföretagares vardag och dessa direktörers vardag.

Inga kommentarer: