måndag 25 maj 2009

Konferens om Valfrihet

Idag har Linköpings kommun tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arrangerat en konferens på temat "Valfrihet i praktiken". Linköping införde förra året Eget Val i hemtjänsten. Den 1 april nästa år införs motsvarande i Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Efter att riksdagen förra året beslutat om Lag om Valfrihet (LOV) så visar nu många kommuner intresse för att utreda hur det ska gå till att öka medborgarnas frihet att själva välja inom den offentliga servicen. För mig som socialliberal känns det väldigt självklart med medborgarinflytande i olika sammanhang. Trots detta så finns det vissa hinder som måste undanröjas innan den självklara rätten kan tillämpas. Och det är de erfarenheterna som vi Allianspolitiker och omsorgskontorets tjänstemän har förmedlat till intresserade deltagare från ett antal kommuner.

Närmare 150 deltagare kom till Linköping och lät sig inspireras. Förhoppningsvis har vi idag bidragit till att alltfler äldre runtom i Sverige framöver själva kan välja vem som ska ge dem omsorg. Och att alltfler personer med funktionsnedsättning kan bestämma innehåll i och arbetsplats för sin dagliga sysselsättning.
En meningsfull dag!

Inga kommentarer: