fredag 29 maj 2009

Alternativet??

Kommunstyrelsen behandlade i tisdags dagsläget rörande prognoser för minskade skatteintäkter i kommunen och dess konsekvenser för nämnderna. Socialdemokraterna presenterade sitt förslag som "Alternativet". Samtidigt beskyller man Allianspartierna för att abdikera från det politiska ansvaret. Skälet till denna påstådda abdikation sägs vara att frågan inte behandlas av kommunfullmäktige.

Man tar sig för pannan när man läser detta. När alla nämnder nu sliter med den svåra frågan om hur minimera negativa effekter för välfärden trots kraftigt krympande intäkter så har sossarna mage att påstå att vi abdikerar från det politiska ansvaret!! Och när de sedan kallar sina förslag till ansvarstagande för "Alternativet" så blir det rent pinsamt. Nya utredningar och nästan inga konkreta förslag som kan sänka kostnader den närmaste tiden.

Men det är ju bra att Linköpingsborna får se hur tomt det är i oppositionens idéförråd när det krisar. Det budgetförslag som (s) presenterade för bara ett drygt halvår sedan innehöll mängder av s.k. satsningar. Alla reserver tömdes. Reserver som majoritetsbudgeten innehöll och som nu i hög grad har lindrat sparkraven.

onsdag 27 maj 2009

Beroendevård

DN-Debatt idag skriver regeringens utredare Gerhard Larsson om oacceptabla brister i missbrukarvården. Larsson jobbar nu med en samlad översyn av den svenska missbruks- och beroendevården. Han har hittills funnit att verksamheten har låg prioritet hos sjukvård och socialtjänst, att bemötandet i vården brister, att det finns en otydlig ansvarsfördelning mellan kommunerna och landstingen och att det finns brister rörande tvångsvården.
Som konsekvens av brister i ansvarsfördelning mellan huvudmännen har Larsson funnit att den som är i behov av vård inte får den medan vederbörande är motiverad att bryta sitt missbruk.

Att det krävs motivation för att bryta ett beroende är ingen ny upptäckt. Tänk bara på hur svårt det är att sluta röka även för en måttlighetsrökare. Än värre är det naturligtvis att bryta ett stort beroende av alkohol, narkotika eller tabletter.

Av en tillfällighet sammanföll dagens artikel med ett besök på Beroendekliniken i Linköping, som jag planerat tillsammans med två partikollegor från landstinget. Här jobbar socialtjänst och sjukvård hand-i-hand sedan ett antal år tillbaka. Linköping har t o m kommit så långt att den beroende kan få vård och behandling utan att behöva vänta på utredning och biståndsbeslut.

Jag påstår inte att Linköping inte har några av de problem Gerhard Larsson lyfter i sin artikel. Men jag kan med gott samvete påstå att i Linköping finns goda möjligheter att få vård och behandling för sitt missbruk när man är starkt motiverad.

måndag 25 maj 2009

Konferens om Valfrihet

Idag har Linköpings kommun tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arrangerat en konferens på temat "Valfrihet i praktiken". Linköping införde förra året Eget Val i hemtjänsten. Den 1 april nästa år införs motsvarande i Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Efter att riksdagen förra året beslutat om Lag om Valfrihet (LOV) så visar nu många kommuner intresse för att utreda hur det ska gå till att öka medborgarnas frihet att själva välja inom den offentliga servicen. För mig som socialliberal känns det väldigt självklart med medborgarinflytande i olika sammanhang. Trots detta så finns det vissa hinder som måste undanröjas innan den självklara rätten kan tillämpas. Och det är de erfarenheterna som vi Allianspolitiker och omsorgskontorets tjänstemän har förmedlat till intresserade deltagare från ett antal kommuner.

Närmare 150 deltagare kom till Linköping och lät sig inspireras. Förhoppningsvis har vi idag bidragit till att alltfler äldre runtom i Sverige framöver själva kan välja vem som ska ge dem omsorg. Och att alltfler personer med funktionsnedsättning kan bestämma innehåll i och arbetsplats för sin dagliga sysselsättning.
En meningsfull dag!

onsdag 20 maj 2009

Skydda välfärdssektorn trots global finanskris

Så har finanskrisen fått genomslag också på ekonomin i vår kommun. Idag offentliggjorde kommunstyrelsen konsekvenserna av prognoserna rörande minskade skatteintäkter och resultaten av de diskussioner vi haft inom den styrande Alliansen (FP,M,KD,C). Alla verksamheter åläggs kraftiga reduceringskrav. Men inför nästa år får kommunen 75 mkr i nytt statsbidrag. Vi är helt ense om att dessa miljoner ska oavkortat användas till omsorg, vård och skola. Det betyder att sparkraven i praktiken blir mindre på dessa områden. Linköping är en kommun med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. en välskött ekonomi och inga lik i lasten så det borde gå att överbrygga denna globala finanskris utan alltför drastiska lokala beslut. Som den optimist jag är så tycker jag mig uppfatta tendenser till om inte vändpunkt så i alla fall inte längre fortsatt nedgång runt om i världen.

Inget ont som inte har något gott med sig, lyder ordspråket. Jag har gått igenom ekonomiska beslut och åtaganden kommunen gjort på områden som inte är att betrakta som kärnverksamhet. Det finns en läxa att göra inför kommande budgetar, nämligen att i högre grad identifiera vad en kommun ska syssla med och därmed vad skattepengar främst ska användas till.

Inom varje parti behöver också en dialog föras mellan de olika politiska nivåerna lokala-nationella. När en regering (oavsett färg) anser att kommunsektorn fått resurser till välfärden och detta inte har uppfatttats på den kommunala nivån, då brister det i kommunikation och ömsesidig förståelse. Det är inte bra som det varit hittills att dialogen sker med hög ljudnivå mellan regering (oavsett färg) och kommunernas "fackförening" SKL, som också är politiskt styrt.

tisdag 19 maj 2009

Att bli rånad i sitt hem

Corren skriver idag om äldre som blir rånade i sitt eget hem genom att personer ringer på och påstår sig komma från hemtjänsten. Hur tarvliga kan människor bli? Att bli rånad är en förfärlig upplevelse. Att bli rånad i sitt eget hem måste vara nästan obeskrivligt hemskt. Det gäller för alla men för en gammal människa i synnerhet.

söndag 17 maj 2009

Partiledardebatt

Efter att i närmare två timmar sett på Agendas partiledardebatt är det enkelt att konstatera att om (S), (V) och (MP) skulle få väljarnas förtroende att bilda regering efter 2010 års val så kan Sverige stå inför regeringskris redan innan den nya regeringen tillträtt. Är det möjligt att vänsterpartiet till stora delar kan förväntas överge sin syn på skattepolitiken, på den ekonomiska politiken överhuvudtaget, på skolpolitiken och på Europapolitiken? För att nu bara nämna några av de politikområden, som behandlades i kväll och där Vänsterpartiet verkligen framstår som den mest avvikande av de tre.

Och vem kommer egentligen att ha ledartröjan i en sådan regering? Ja, inte är det Mona Sahlin. Utan att på något sätt gå till kritik mot personen Mona Sahlin - visst är Maria Wetterstrand som person ett mycket starkare kort som ledare!

Men det är naturligtvis inte bara kommande regeringskriser som vore förödande för Sveriges framtida utveckling med en (S)-(V)-(MP)-regering nästa höst. Ta skolpolitiken. De elever som vill välja en renodlad yrkesutbildning kommer inte att få göra det. Menar verkligen Lars Ohly att den som saknar högskolebehörighet i sitt gymnasiebetyg inte kommer att klara av att vara en engagerad och kunnig samhällsmedborgare? Det var ju faktiskt vad han sa i debatten.

Den skolpolitik som förts under åren med (S)-regeringen är, precis som flera tog upp i debatten, orsaken till att Sverige har en högre ungdomsarbetslöshet än flera andra länder. I samband med diskussionen om arbetslösheten så är jag mycket nöjd med att Jan Björklund lyfte det gamla FP-förslaget om en obligatorisk A-kassa. Jag hoppas verkligen att partiet driver den frågan med större kraft än hittills. Jag har själv som riksdagsledamot varit med och skrivit partimotioner i frågan. Nu har vi svart på vitt på att det är den rätta vägen. Även om oppositionen vill påstå att problemen med att arbetslösa måste söka socialbidrag beror på Alliansregeringen så ska man komma ihåg att även under (S)-regeringen så fanns ca 700 000 personer som stod utanför A-kassan av olika skäl. För mig och Folkpartiet är det en viktig princip att trygga och stabila socialförsäkringar är en del av svensk välfärd. Och i denna välfärd ska också en arbetslöshetsförsäkring ingå. Ingen som finns på svensk arbetsmarknad vare sig nu eller i framtiden kan vara säker på att inte någon gång under sin yrkesaktiva tid behöva en omställningsförsäkring. Så fortsätt driv frågan, Jan! Moderaternas samsyn med de fackliga organisationerna i denna fråga motverkar en god lösning just för fackens medlemmar.

torsdag 14 maj 2009

FRA igen

Har varit två dagar i Skåne på granskningsuppdrag med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Vi började på Åklagarkammaren i Helsingborg i onsdags och har varit på motsvarande uppdrag i Malmö idag. Ett av de viktigaste uppdragen denna nämnd har är att granska hur rättsväsendets olika delar följer gällande lagstiftning vid användandet av hemliga tvångsmedel som tex hemlig teleavlyssning, hemlig kameraövervakning och s.k. buggning. Tanken är att vi som företrädare för de politiska partierna ska värna rättssäkerheten ur ett medborgarperspektiv. Till stöd för nämnden finns ett kansli med mycket kvalificerade jurister.
Nämnden jobbar nu med att fastställa den första årsberättelsen så jag kommer få anledning att återkomma.

Såg i tidningen Riksdag&Departement att regeringen nu arbetar på den kompletterande FRA-proppen, som utlovades vid riksdagbeslutet förra året. Nämnden hade i likhet med ett antal andra remissinstanser synpunkter på förslaget. Finns väl anledning att bevaka propositionen och den debatt som säkert kommer igen.

tisdag 12 maj 2009

(S)- nej, EU-val och Melodifestival

Linköping kommunalråd Mats Johansson (S) skriver på sin blogg att socialdemokraterna säger nej till avmonopoliseringen på Apoteksområdet, som riksdagen nyligen beslutat om. Vilken överraskning!

Ytterligare ett skäl att rösta i EU-valet den 7 juni finner Du på debattsidan i Corren idag.

Melodifestivaldags är det denna vecka. Jag var glad när Malena Ernman vann den svenska uttagningen. Äntligen lite kvalité och kultur också i detta sammanhang. Hoppas hon vinner också i Moskva.

lördag 9 maj 2009

Start för EU-valrörelsen

Idag på Europadagen startar valrörelsen inför EU-valet den 7 juni. För egen del har jag kampanjat i Linköpings centrum tillsammans med en massa folkpartister. Informationsmaterial, kaffe och Europabakelser samt våra två östgötakandidater José och Gunilla lockade många lördagsflanerande och shoppande Linköpingsbor till vårt torgbord. Dagens fråga vi ställde var: Tycker Du att Sverige ska folkomrösta om införande av euron igen? Många ville gärna svara. Mer än 75 % svarade Ja. Även om undersökningen inte är vetenskaplig så är signalen tydlig. Svenskarna har insett värdet av att också valutan ingår i Europasamarbetet. Så när Fredrik Reinfeldt tvekar (Svd) så tror jag att han underskattar människors insikter. Han borde lyssna på Alliansvännerna i Folkpartiet.

I flera morgontidningar bl a GP redovisas en SIFO-mätning om det kommande resultatet i EU-valet. Känns inte särskilt trovärdigt att samma dag som flertalet partier har valupptakt börja presentera mätningar. Väljarna har ännu inte haft chansen att bedöma partiernas och kandidaternas budskap.

fredag 8 maj 2009

Jämställdhetens baksida

Metro skriver idag att tjejvåldet har fördubblats. Alltså att tjejer misshandlar i allt högre grad. Man misshandlar bland annat andra tjejer och våldet är mycket grovt. Forskaren Peter Gill beskriver det som att tonårstjejer visar tendenser till att ha anammat "manlig vedergällningsmoral". Gill menar att det är olycklig konsekvens av jämlikhetssträvandena.

Kanske var det naivt att tro att ökad jämställdhet bara skulle handla om positiva effekter som t ex att killar skulle bli mindre våldsbenägna. Men allting har en fram- och en baksida. Nu är det bara att bita i det sura äpplet och se till att samhällets insatser för att minska våld i allmänhet och bland ungdomsgrupper i synnerhet inriktas mot båda könen.

onsdag 6 maj 2009

En vanlig onsdag

Började dagen med s.k. gemensamt presidium på socialkontoret. Det gemensamma består av möte en gång per månad mellan ordförande/vice ordförande i omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden samt några tjänstemän. Dessa tre nämnder har olika ansvarsområden inom kommunens socialtjänst. Det känns som mycket nyttiga möten. Vi reder ut missförstånd, vi informerar varandra och vi ger gemensamma uppdrag till kontoret.

Folkpartiets länsexpedition nästa för ett samtal med vår administrativa assistent om en kommande arbetsbeskrivning. Hur beskriva ett jobb som är så mångfacetterat? Får se om vi lyckas och vad övriga i styrelsen kommer att tycka. Utöver att vi något så när lyckades dokumentera ett arbetsinnehåll så fick vi också en trevlig pratstund om det politiska livet. Alltför sällan hinner vi med sådant i vardagen.

På väg från länsexpen ser jag att klockan blivit lunch. En salladsbar blir bra. Det brukar gå fort.

In om kontoret och kolla e-posten och nyhetsflödet via någon nättidning. Därefter presidiemöte i omsorgsnämnden. Genomgång av föredragningslistan till nästa nämnd och avstämning med kontoret om några pågående utredningar och uppdrag. Ett stort arbete är utredningen kring införande av Eget Val inom Daglig verksamhet. Börjar närma sig ett inriktningsbeslut och dessutom förslag till fullmäktige att ge omsorgsnämnden möjlighet att tillämpa den nya lagen LOV (Lag Om Valfrihet). "Min" nämnd blir den första i Linköping att tillämpa den valfrihetslag, som Alliansregeringen infört.

Därefter några timmar på kontoret med läsning och besvarande av e-post och telefonsamtal. Jag gillar systemet med e-post även om inkorgen ibland fylls med diverse skräp. Att kunna läsa och besvara brev på vilken tid som helst passar mig ypperligt. Mottagaren blir inte störd även om jag besvarar de sista nu vid 23-tiden.

Dagens kvällsaktivitet är styrelsemöte med min Rotaryklubb Aurora. Jag kommer att vara programansvarig kommande verksamhetsår, därav styrelseledamot.

Hemma vid halvnio och hinner se slutet av Uppdrag granskning, som idag handlar om äldrevården och att gamla på flera håll inte får komma ut. Bedrövligt! I Linköping utlovas utevistelse/promenader minst tre gånger i veckan. Tyvärr så funkar det inte alltid ändå.

Kollar på Aktuellt när jag ändå sitter där i soffan med make och hund.

Nu, efter lite tidningsläsning, koll på Facebook och bloggat, så börjar väl dagen lida mot sitt slut. I morgon ska jag jobba hemifrån med ett utkast till artikel som borde varit klar redan. På kvällen ska FP i Linköping EU-kampanja genom dörrknackning. Det är jätteviktigt att folk går och röstar den 7 juni!

tisdag 5 maj 2009

Slarvigt språkbruk, eller?

Vilka ord som används för att beskriva händelser och företeelser påverkar människor. Orden ger associationer. Inte minst märks det vad gäller medias ordval. Idag skriver Corren att kommunens kultur- och fritidsnämnd beslutat att "sälja ut" biblioteksfilialer. Folk tror naturligtvis att kommunen inte kommer att ha rådighet över dessa i fortsättningen. Men så är det ju inte alls. Nämnden kommer - efter upphandling - att utse en entreprenör för varje aktuell filial. Denne entreprenör, eller utförare av biblioteksverksamhet om man så vill, får avtal med nämnden under ett antal år. Således ingen "utförsäljning".

Ett annat exempel som jag ofta reagerat på i olika media är användningen av ordet "sparka" när anställda sägs upp. Där är inte ordvalet direkt felaktigt men onödigt grovt, kan jag tycka. I vissa fall kan det också vara felaktigt eftersom varsel inte nödvändigtvis kommer att leda till uppsägning för alla inblandade.

Medvetna ordval eller "bara" ett slarvigt språkbruk?

måndag 4 maj 2009

Bra jobbat, polisen!

Corren skriver idag om polisens arbete i Linköping med att stoppa langning av alkohol till ungdomar under Valborgsmässohelgen. Mer än 200 burkar öl och 10 flaskor starksprit hälldes ut och förhindrade därigenom att kvällen kunde ha slutat illa för många unga. Fortsättningen innebär att ungdomarna kallas till förhör tillsammans med föräldrarna för att om möjligt få fram vem som ordnat spriten. Därigenom hoppas polisen få tag i langarna. Jag skrev i ett tidigare inlägg om hela det brottspreventiva arbete som polisen och kommunen nu bedriver. Det är jätteviktigt att få ungdomar på rätt köl i ett tidigt skede. Att på detta sätt förhindra langning beskrivs som ett tidsbegränsat projekt. Jag tror man ska utgå från att denna bevakning från polisens sida behöver pågå över tid och inte bara som projekt. Illegal spritförsäljning är nog tyvärr inget som kan stoppas en gång för alla.