tisdag 7 april 2009

Mer pengar till kommuner och landsting

Bra att regeringen idag aviserar ekonomisk förstärkning till kommuner och landsting. Huruvida det är tillräckligt kan jag inte bedöma på rak arm. En översyn av balanskravet - inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik, naturligtvis - som innebär incitament för kommun- och landstingspolitiker att sköta ekonomin välkomnas. Denna översyn är ett resultat av idogt förhandlande från Folkpartiets sida i regeringen. Vår partiledare Jan Björklund förde fram kravet bl a i samband med FP-riksmötet i Linköping för en månad sedan.

För framtiden finns det anledning för alla partier att finna en samsyn på ekonomiska prioriteringar mellan de olika politiska nivåerna och att tala samma språk. Det behovet finns oavsett konjunkturer och ekonomiska kriser. Jag förstår om medborgarna tycker att kommunerna inte tar ansvar för kärnverksamheterna skola och äldreomsorg när man upplever lokala besparingar på dessa områden. Detta samtidigt som man hör företrädare för regering och riksdag tala om satsningar på just dessa områden.

Inga kommentarer: