fredag 17 april 2009

Linköping inför Eget Val i Daglig verksamhet

Igår träffade omsorgsnämnden och nämndens tjänstemän ett hundratal personer med olika funktionsnedsättningar som jobbar i Daglig verksamhet. Allianspartierna (FP,M,KD,C) har uppdragit till omsorgskontoret att utreda införandet av Eget Val i den verksamheten. Samtidigt ska också verksamheten utvecklas och utbudet breddas. Nämndens internkontrollanter fann förra året en del brister, som nu ska rättas till. Många bra och konkreta förslag lämnades igår och jobbet går nu vidare. Eget Val införs 1 april nästa år.

Inga kommentarer: