måndag 27 april 2009

Förhindra brott bland unga; Kommunalt bokslut

Arbetsveckan började med en föredragning kring hur socialtjänst, skola och polis ska samarbeta för att förhindra brott bland unga i kommunen. Ett åtta-punktsprogram finns, som ska diskuteras vidare inför beslut i kommunstyrelsen.
Det är bekymmersamt att brottsligheten sprids allt längre ner i åldrarna. Så unga som tio-, tolvåringar är föremål för polis och socialtjänst på grund av kriminell verksamhet. De vanligaste är skadegörelse och mindre stölder.
Folkpartiet har under våren tagit fram ett program, som ska behandlas på höstens landsmöte. I stora delar behandlar också det frågan om unga brottslingar och vad samhället i form av polis och socialtjänst måste kunna få göra. En punkt som nämns är att polis och socialtjänst borde finnas under samma tak. Till viss del har det varit så i Linköping tidigare. Två socialsekreterare jobbade hos polisen och var en garant för snabb kontakt polis-socialtjänst. Enligt polisen fungerade detta mycket bra. Av någon anledning har de tagits bort. Jag vet inte varför. Jag efterlyste på dagens möte ett svar. Det finns säkert anledning för mig att återkomma både om kommunens program och folkpartiprogrammet.

Resten av dagen har gått till att förbereda inför kommunfullmäktige imorgon. Då ska bokslut för 2008 behandlas. För "min" nämnd, omsorgsnämnden, har det gått bra även detta år. De flesta mål är uppfyllda, ekonomin hyggligt bra även om en social budget alltid skulle behöva vara större. Brukarenkäter i höstas visade att berörda Linköpingsbor anser servicen ha god kvalíté även om det finns mer att göra även här.
Oppositionen lär väl gnöla i morgon. Men det är ju deras uppgift. Hittills under mandatperioden har socialdemokraternas kritik mest handlar om sådant som de själva inte prioriterade under de tolv år de hade ansvar.

Inga kommentarer: