torsdag 23 april 2009

En stressig vecka

Har varit en stressig vecka - därav inget bloggande förrän nu. Idag har jag varit i det vackra Kinda på träff med nätverket S 13. Det är omsorgs-/socialnämndsordföranden i länet, som träffas några ggr per år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma framtidsfrågor. Vid ett par tillfällen under året träffar vi den politiska vårdsamverkansberedningen i Landstinget. Idag var frågan om fortsatt kunskapsinhämtande rörande ev kommunalisering av hemsjukvården ett av ärendena. Kinda kommun berättade om sin seniorverksamhet med bl a anhörigstöd. Patientnämndens ordförande och sekreterare informerade om sin uppgift. Eftersom kommunerna har visst hälso- och sjukvårdansvar så är denna nämnd också en angelägenhet för oss kommunpolitiker.

omsorgsnämnden igår beslutades om införande av ett nytt datasystem. Arbetet med att finna ett bra system har pågått länge och beslutsunderlaget känns gediget. Lite oro för införandestrul känner vi nog alla trots allt.

Annat beslut var ett fortsatt samarbete med bildningsnämnden kring vissa gymnasieelever i behov av omfattande stöd såväl socialt som undervisningsmässigt för att kunna gå från IV-program till något annat gymnasieprogram. Det är sorgligt att svensk skolpolitik hittills inte givit alla elever en chans redan i grundskolan. Alla dessa stöd, som nu sätts in i gymnasieskolan skulle kunna gjort snabbare nytta om de funnits tidigt i grundskolan och ungdomarna skulle inte behövt uppleva förlorade år i sin utveckling och utbildning.
Nämnden beslöt också att genom omfördelning av socialsekreterarresurser åstadkomma en fullvärdig familjecentral i Ljungsbro. Den socialdemokratiska oppositionen har tjatat om att fler familjecentraler utöver de sju som redan finns ska öppnas. För mig är kvalité viktigare än kvantitet. På sikt kan det säkert bli aktuellt med fler familjecentraler men först ska de som finns bli riktigt bra.

Har nyligen registrerat mig på Facebook. Tänkte starta lite långsamt. Men oj, vad många inbjudningar jag fått! Jätteroligt! Ska bara försöka hinna göra lite presentation och svara alla vänliga människor.

Nu ska jag åka till kemtvätten och hämta vinterkläder, som jag optimistiskt lämnade in efter påsk. Har ju inte precis varit vårväder se´n dess. Men nu skiner solen och jag hoppas att den värmer också.

Vill Du veta vad jag ska göra fredag och lördag, så kolla på min blogg-kalender.

Inga kommentarer: