måndag 27 april 2009

Förhindra brott bland unga; Kommunalt bokslut

Arbetsveckan började med en föredragning kring hur socialtjänst, skola och polis ska samarbeta för att förhindra brott bland unga i kommunen. Ett åtta-punktsprogram finns, som ska diskuteras vidare inför beslut i kommunstyrelsen.
Det är bekymmersamt att brottsligheten sprids allt längre ner i åldrarna. Så unga som tio-, tolvåringar är föremål för polis och socialtjänst på grund av kriminell verksamhet. De vanligaste är skadegörelse och mindre stölder.
Folkpartiet har under våren tagit fram ett program, som ska behandlas på höstens landsmöte. I stora delar behandlar också det frågan om unga brottslingar och vad samhället i form av polis och socialtjänst måste kunna få göra. En punkt som nämns är att polis och socialtjänst borde finnas under samma tak. Till viss del har det varit så i Linköping tidigare. Två socialsekreterare jobbade hos polisen och var en garant för snabb kontakt polis-socialtjänst. Enligt polisen fungerade detta mycket bra. Av någon anledning har de tagits bort. Jag vet inte varför. Jag efterlyste på dagens möte ett svar. Det finns säkert anledning för mig att återkomma både om kommunens program och folkpartiprogrammet.

Resten av dagen har gått till att förbereda inför kommunfullmäktige imorgon. Då ska bokslut för 2008 behandlas. För "min" nämnd, omsorgsnämnden, har det gått bra även detta år. De flesta mål är uppfyllda, ekonomin hyggligt bra även om en social budget alltid skulle behöva vara större. Brukarenkäter i höstas visade att berörda Linköpingsbor anser servicen ha god kvalíté även om det finns mer att göra även här.
Oppositionen lär väl gnöla i morgon. Men det är ju deras uppgift. Hittills under mandatperioden har socialdemokraternas kritik mest handlar om sådant som de själva inte prioriterade under de tolv år de hade ansvar.

söndag 26 april 2009

Övning ger färdighet

Testar min nya minidator så detta blir ett kort inlägg. Har gjort min motionspromenad på ca 1 timme och sitter nu på altanen och försöker få datorn och mig att fungera tillsammans. Mottagningsförhållandena är inte de bästa och inte mina tekniska kunskaper heller. Men övning ger färdighet heter det så det blir nog bra så småningom.

torsdag 23 april 2009

En stressig vecka

Har varit en stressig vecka - därav inget bloggande förrän nu. Idag har jag varit i det vackra Kinda på träff med nätverket S 13. Det är omsorgs-/socialnämndsordföranden i länet, som träffas några ggr per år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma framtidsfrågor. Vid ett par tillfällen under året träffar vi den politiska vårdsamverkansberedningen i Landstinget. Idag var frågan om fortsatt kunskapsinhämtande rörande ev kommunalisering av hemsjukvården ett av ärendena. Kinda kommun berättade om sin seniorverksamhet med bl a anhörigstöd. Patientnämndens ordförande och sekreterare informerade om sin uppgift. Eftersom kommunerna har visst hälso- och sjukvårdansvar så är denna nämnd också en angelägenhet för oss kommunpolitiker.

omsorgsnämnden igår beslutades om införande av ett nytt datasystem. Arbetet med att finna ett bra system har pågått länge och beslutsunderlaget känns gediget. Lite oro för införandestrul känner vi nog alla trots allt.

Annat beslut var ett fortsatt samarbete med bildningsnämnden kring vissa gymnasieelever i behov av omfattande stöd såväl socialt som undervisningsmässigt för att kunna gå från IV-program till något annat gymnasieprogram. Det är sorgligt att svensk skolpolitik hittills inte givit alla elever en chans redan i grundskolan. Alla dessa stöd, som nu sätts in i gymnasieskolan skulle kunna gjort snabbare nytta om de funnits tidigt i grundskolan och ungdomarna skulle inte behövt uppleva förlorade år i sin utveckling och utbildning.
Nämnden beslöt också att genom omfördelning av socialsekreterarresurser åstadkomma en fullvärdig familjecentral i Ljungsbro. Den socialdemokratiska oppositionen har tjatat om att fler familjecentraler utöver de sju som redan finns ska öppnas. För mig är kvalité viktigare än kvantitet. På sikt kan det säkert bli aktuellt med fler familjecentraler men först ska de som finns bli riktigt bra.

Har nyligen registrerat mig på Facebook. Tänkte starta lite långsamt. Men oj, vad många inbjudningar jag fått! Jätteroligt! Ska bara försöka hinna göra lite presentation och svara alla vänliga människor.

Nu ska jag åka till kemtvätten och hämta vinterkläder, som jag optimistiskt lämnade in efter påsk. Har ju inte precis varit vårväder se´n dess. Men nu skiner solen och jag hoppas att den värmer också.

Vill Du veta vad jag ska göra fredag och lördag, så kolla på min blogg-kalender.

fredag 17 april 2009

Regeringens yrkesvuxplatser tycks räcka

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tillsammans med Thomas Östros (S) högljutt klagat över att regeringen inte givit pengar till tillräckligt antal platser i yrkesvux. Nu visar det sig enligt Dagens Samhälle att kommunerna är nöjda med tilldelningen från regeringen och skolminister Jan Björklund (FP). Kommunerna hade ändå inte klarat att starta fler platser, enligt Skolverket. Det är t o m tveksamt om de platser som finns kommer att hinna starta till hösten. Varför skulle regeringen låsa pengar till outnyttjade utbildningsplatser?

SKL gör sitt bästa i sin roll som kommunpolitikernas fackföreningsorganisation!

Linköping inför Eget Val i Daglig verksamhet

Igår träffade omsorgsnämnden och nämndens tjänstemän ett hundratal personer med olika funktionsnedsättningar som jobbar i Daglig verksamhet. Allianspartierna (FP,M,KD,C) har uppdragit till omsorgskontoret att utreda införandet av Eget Val i den verksamheten. Samtidigt ska också verksamheten utvecklas och utbudet breddas. Nämndens internkontrollanter fann förra året en del brister, som nu ska rättas till. Många bra och konkreta förslag lämnades igår och jobbet går nu vidare. Eget Val införs 1 april nästa år.

onsdag 15 april 2009

Vårpropositionen igen samt besök i Skäggetorp

Läser (S)-kommunalrådet Mats Johanssons blogg, där han kommenterar dagens vårproposition. Man brukar säga att när argumenten tryter så höjer man rösten. Det verkar vara tillämpligt på Mats Johanssons inlägg. När väljarna förpassar sossarna till opposition så måste allt ont skyllas på den borgerliga regeringen. Även den globala ekonomiska kris, som också påverkar svensk ekonomi. Och hade så gjort oavsett regering! Dock trampar väl den gode Mats riktigt i galen tunna, när han tycker sig ha stöd i sin kritik mot regeringen av Svenskt Näringslivs Stefan Fölster. Fölsters kritik handlar om att finansministern lovar för mycket bidrag till arbetsmarknadspolitik och till kommunerna. Är det också Mats Johanssons uppfattning?

I kväll hade Folkpartiföreningen i Linköping förlagt Café Liberal till Skäggetorp. Vi har ofta möten därute, eftersom (FP) har flera viktiga uppdrag kopplade till stadsdelen. Vårt kommunalråd Bengt Olsson är politiskt ansvarig för arbetet med stadsdelsutvecklingen och vår vice gruppledare Carina Boberg är ordförande i Skäggetorps geografiska utskott. Vi fick en intressant information om vad som händer i området. I Skäggetorp sjuder det numera av utvecklingskraft. Idérika personer, som får invånarna att känna framtidstro vad gäller jobb och ökad trygghet, betyder mycket.

Värna välfärden (och allting annat också?)

Har ägnat 2 tim åt att lyssna på riksdagsdebatten om vårpropositionen och den ekonomiska politiken. Finansminister Anders Borg var väl förbered och är en skicklig debattör. Mycket har som vanligt varit känt innan det formella offentliggörandet. Jag vet att det varit tuffa förhandlingar inom regeringen. Det är vid kriser - i detta fall den globala ekonomiska krisen - som sammanhållning och samarbetsförmåga sätts på prov. Detta har uppenbarligen Allianspartierna klarat.
Att oppositionen är kritisk är ingen överraskning. En oppositions främsta uppgift är att granska regeringen och dess förslag. Men också att visa på alternativ till det man kritiserar. Om man är snäll så kan man påstå att socialdemokraternas Thomas Östros hade ett och annat förslag även om han använde nästan all tid att försöka bevisa att regeringen inte tar ansvar. Men på vilket sätt skulle (S)-politiken bättre råda bot på den ekonomiska krisen? Med enorm ökning av budgetöverskott, med ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder som människor åkt ut och in i tidigare under socialdemokraternas tolv regeringsår? Man brukar säga att väljarnas minne är kort. Men så kort tror jag inte det är att man är beredd att lyssna mer till Östros än till Borg.

Som kommunpolitiker borde jag kanske tycka att regeringens besked om statsbidrag är magert. Nej, faktiskt inte. Jag delar Jan Björklunds (FP) uppfattning att om kommunerna värnar kärnverksamheterna så behöver inte krisen bli så allvarlig. Om dessutom balanskravet justeras som FP föreslagit så att kommunen kan spara i goda tider för att ha ett överskott att ta av vid sämre tider, så känner jag ingen stööre oro för Linköping. Men problemet både i Linköping och alla andra kommuner är, att pengar läggs på så mycket annat än kärnverksamheterna skola, äldre- och handikappomsorg och liknande som ingår i det vi alla anser vara trygghet och välfärd. För även om det är bra med en flygplats i kommunen och även om det är kul att se kommunens logga på reklamskyltar utefter infarterna och i annan marknadsföring så är det miljoner kronor som skulle kunna användas till t ex höjda löner för lärare och vårdpersonal, till mindre klasser och till en bättre skolhälsovård. Kanske vore det heller inte helt fel att skjuta på ny fotbollsarena och andra kultur- och idrottssatsningar så länge den ekonomiska krisen står alldeles utanför dörren. Men problemet är inte bara att vi har olika syn inom politiken. Problemet är att vi som medborgare vill ha allting plus att välfärden förväntas fungera jättebra.

tisdag 14 april 2009

TV-reklam, bloggande och skolpolitik

Åter i jobb efter en fantastisk påsk. Åtminstone om man som jag älskar sol och värme. Helgen har varit bra i övrigt också. Lagom blandning av slappa, motionera, lite garderobsstädning, korsord, mat och TV-tittande. A´propå det sistnämnda: Du milde så tröttsamt med denna reklam. Jag har inget emot reklamfinansiering men måste reklamen vara såå.. töntig och måste den visas såå.. ofta under ett och samma program!

Media rapporterade i helgen om att politikerbloggandet - framförallt riksdagsledamöternas - är fiasko. Orsak: att så få kommenterar inläggen. Verkar nyhetstorka, tycker jag. För egen del bloggar jag för att nå ut till människor i allmänhet och för att jag gillar att skriva. För mig är bloggandet ett perfekt forum för att få "skriva av mig". Visst är det kul med kommentarer men allra roligast är att notera antalet besökare på bloggen. Har precis installerat en räknare och kan se att jag under förra veckan hade 111 besökare varav 40 nya. Precis som jag själv läser vad andra bloggare skriver utan att fördenskull skicka kommentarer till dem. Ju mer känd en blogg och bloggaren är desto fler besökare men inte nödvändigtvis fler kommentarer. Så seriösare granskning, tack, innan fiasko-stämpeln sätts.

Idag är socialdemokraterna upprörda över Jan Björklunds skolpolitik igen. Den här gången gäller det möjligheten att stänga av bråkiga grundskoleelever under en utredningstid på max en vecka. Det kan låta hårt men är naturligtvis avsett att användas bara i de mest extrema fall av störande uppträdande. Och snart kommer (S) att komma med liknande förslag fast lite omskrivet.

Nu är det dags för lunch och därefter presidiemöte i omsorgsnämnden.

onsdag 8 april 2009

Annika Östberg igen

Några rader till dem som upprörts över mitt tidigare inlägg. Sverige har under flera år engagerat sig för att Annika Östberg skulle kunna få avtjäna sitt straff här. Nu har denna diplomati lyckats. Hennes mamma får möjlighet att på gamla dar träffa sin dotter. Att glädjas åt detta förtar inte i något avseende respekten för anhöriga till offren för Annikas brott. Hon har avtjänat 28 år och fortsätter nu att avtjäna straff i Sverige.

Annika Östberg hemma i Sverige

Nyheterna idag på morgonen kunde berätta att Annika Östberg nu landat på svensk mark och förts till kvinnofängelset Hinseberg. Östberg har varit fängslad i USA och dömd till mellan 25 år och livstid. Flera försök har gjorts för att hon skulle få avtjäna straffet i Sverige och därmed kunna återförenas med sin mamma. En glädjens dag för Annika, hennes mamma och för de i regeringen som hjälpt till. Och för oss andra som följt Annika öde.

tisdag 7 april 2009

Senaste nytt

Har avslutat dagen med TV4 Nyheterna. Hemska bilder från det jordbävningsdrabbade Italien, Vanja Lundby-Wedin på besök hos byggjobbare och börsfrossa i USA. Ja, det är verkligen stort som smått på 20 minuter. Lite kvällslektyr och sedan en god natts sömn. Innan jag stänger detta inlägg bara en info: jag har placerat min blogg på Bloggkartan.se. http://bloggkartan.se/registrera/14005/linkoeping

Mer pengar till kommuner och landsting

Bra att regeringen idag aviserar ekonomisk förstärkning till kommuner och landsting. Huruvida det är tillräckligt kan jag inte bedöma på rak arm. En översyn av balanskravet - inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik, naturligtvis - som innebär incitament för kommun- och landstingspolitiker att sköta ekonomin välkomnas. Denna översyn är ett resultat av idogt förhandlande från Folkpartiets sida i regeringen. Vår partiledare Jan Björklund förde fram kravet bl a i samband med FP-riksmötet i Linköping för en månad sedan.

För framtiden finns det anledning för alla partier att finna en samsyn på ekonomiska prioriteringar mellan de olika politiska nivåerna och att tala samma språk. Det behovet finns oavsett konjunkturer och ekonomiska kriser. Jag förstår om medborgarna tycker att kommunerna inte tar ansvar för kärnverksamheterna skola och äldreomsorg när man upplever lokala besparingar på dessa områden. Detta samtidigt som man hör företrädare för regering och riksdag tala om satsningar på just dessa områden.

söndag 5 april 2009

(S) slår in öppna dörrar

I veckan lämnade socialdemokraternas nye vice ordförande i omsorgsnämnden i Linköping in en motion om stöd till utsatta kvinnor. Det låter ju behjärtansvärt. Men vad innehöll den? Ja, ingenting konkret utan ett uppdrag till omsorgskontoret att göra det de redan gör på uppdrag av den politiska majoriteten (FP, M, KD, C). Redan då (S) hade ansvar för kommunens socialtjänst stod det klart att det finns en grupp mycket utsatta kvinnor, som inte får tillräckligt stöd. Framförallt behövs ett skyddat boende enbart för kvinnor som missbrukar. När vi i den nya majoriteten tillträdde 2007 gav vi omsorgskontoret i uppdrag att se om det fanns möjlighet att flytta om inom de blandboenden (där både kvinnor och män bor) och därigenom frigöra ett särskilt boende för endast kvinnor. Det verkade just då kunna vara en möjlig väg. Dock ökade efterfrågan från både kvinnor och män ganska snabbt därefter och den planerade vägen stängdes. Omsorgsnämnden sökte då pengar i budget från kommunfullmäktige, vilket nämnden inte fick. Planeringen var att starta i höst och sedan ha pengar (4 miljoner kr) för helårsdrift 2010. Uppdraget till omsorgskontoret är nu att tillsammans med Stadsmissionen hitta en lösning för att åtminstone åstadkomma ett akutboende, vilket just nu är det mest angelägna. Jag har gott hopp om att det ska gå i lås under året. Ett sätt att finansiera eventuella kostnader för detta kan nämnden klara bl a genom att hålla igen på kurser och konferenser för ledamöterna. Något som (S) och (V) motsatt sig.
Att nu motionera om ett uppdrag, som redan är givet, är att slå in öppna dörrar. Det är värt att notera att (S) inte föreslår ett skyddat boende för dessa kvinnor. Orsaken är förstås att inte heller deras budgetförslag hade räckt till att starta ett sådant.

fredag 3 april 2009

Ingen generation har fått drömjobbet redan från början

Tidningen ExtraÖstergötland skriver idag om ungdomsarbetslösheten. Tidningen och arbetsförmedlingen är bekymrade över att 25 % av dem mellan 15-25 år som är arbetslösa saknar A-kassa och tvingas leva på socialbidrag. Att som utredaren på Af sucka över att ungdomarna får "hanka sig fram på vikariat eller visstidsanställningar" som inte förlängs är lite överdrivet, tycker jag. För de allra flesta har inträdet på arbetsmarknaden varit förknippat med att hanka sig fram på vikariat eller visstidsanställning. Om de förlängs eller inte har aldrig berott bara på lågkonjunktur. Även i goda tider förlängs inte alla vikariat eller visstidsanställningar. När den man vikarierat för återvänder i tjänst försvinner jobbet för vikarien. Det vet man redan när man anställs. Visstidsanställning beror ofta på att arbetsgivaren vill pröva arbetstagarens lämplighet och kompetens. Då gäller det att visa intresse, passa tider etc även om det inte är drömjobbet man erbjudits. För de, tyvärr alltför många. som inte skött sin skolgång, är chansen till fortsatt anställning än mindre gynnsam.
Jag möter ibland unga människor som tror att "förr" fick alla drömjobbet genast efter skolan. Så var det ju inte alls. "Hankat sig fram på vikariat eller visstidsanställningar" har nog de flesta av oss som idag är etablerade på arbetsmarknaden gjort. En viktig skillnad mellan förr och nu är att tidigare generationer var uppfostrade med insikten om att var och en måste försörja sig hur trist jobbet än var. Ville man ha något roligare jobb fick man - med hjälp av studielån - förbättra sin utbildning. En annan möjlighet var att sköta det jobb man fått så bra att man kunde avancera eller få rekommendationer till ett annat mer kvalificerat och roligare jobb.
Det har aldrig varit lätt att vara ung. Svårigheterna växlar över tid. Men det blir lättare även för dagens unga om man inser att man inte kan få drömjobbet från början och att allt man anser sig behöva i form av bostad, prylar, kläder mm det får man jobba ihop till successivt.

torsdag 2 april 2009

Gäller inte hastighetsregler för MC?

Ser att jag inte bloggat på en och en halv vecka! Men det beror inte på att jag varit lat utan på mängder av jobb. Förra veckan innehöll bl a nämndsammanträde, kommunalt handikappråd, årsmöte med Folkpartiets länsorganisation och medverkan på RBU i Östergötlands årsmöte. Den här veckan fullmäktiges temadag kring handikappolitiska programmet samt två dagars sammanträde och utbildning med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Kom hem för ganska precis fyra timmar se´n. Har ätit middag, kört en maskin tvätt, packat upp, sett Östnytt och Rapport, snabbkollat mailen samt varit på kvällspromenad med hunden. Det sistnämnda är makens uppgift men han åkte på logemöte när jag kom hem.

Skönt att våren är här. Det var fortfarande plusgrader nu för en stund sedan. Hoppas värmen - och framförallt solen - håller i sig. A´propå våren så är motorcyklister på vägarna ett säkert vårtecken. Jag blev omkörd på vägen hem av två stycken. Märkligt detta med mc-förarnas hastigheter på våra vägar. Jag har då aldrig sett någon skylt om fri fart för motorcykel. Men jag kanske inte varit tillräckligt observant.
Nu ska jag titta på reprisen av veckans Uppdrag granskning. Sen får det nog bli sängen.