tisdag 24 mars 2009

Högmod går före fall

"Högmod går före fall" kan väl vara ett lämpligt ordspråk för att beskriva LO-ordföranden Vanja Lundby-Wedins situation idag. Efter att med stora ord ha kritiserat näringslivets giriga toppar, regeringens bristande styrning av statliga bolags bonusprogram och systemet med bonusar i allmänhet visar det sig att hon själv medverkat till allt detta. Kan säkert vara så att hon inte förstått innebörden i de beslut hon medverkat till. Men vems är ansvaret för det då? Papper på bordet vid styrelsemöten förekommer i olika sammanhang. Men då gäller det för ledamöter att inte ta beslut förrän man fått en chans att läsa in sig på förslagen. Även om det innebär att beslut skjuts upp till senare tillfälle. Nog borde väl LO:s ordförande ha sådan tyngd och maktposition i dessa styrelser att hon klarat av att kräva sin rätt till tid att sätta sig in i beslutsunderlagen. Det handlar ju inte om en orutinerad ledamot på sitt första uppdrag!

Inga kommentarer: