onsdag 11 februari 2009

Papperslösa

Corren skriver om de papperslösa människor, som lever i Sverige och även i Linköping. Ett helvete att leva så, naturligtvis. En del säger att har man fått avslag på asylansökan så ska man inte vara kvar i landet. Nej, visst är det så. Men om livet efter återvändandet är än värre? Vilket är orsaken till att man stannar trots avslag. För ingen tror väl att någon enda förälder skulle tvinga sina barn att växa upp under dessa förhållanden om det fanns ett bättre alternativ? Jag hade hoppats att de nya reglerna om arbetskraftsinvandring som Alliansregeringen infört, skulle göra det möjligt att bli kvar lagligt. Men det tycks inte så, tyvärr.
Någon lösning måste det bli. Sverige kan inte med öppna ögon se på när människor går under. För ingen kan leva så hur länge som helst.

Inga kommentarer: