tisdag 24 februari 2009

Låt nyanlända få möjlighet till arbete snabbt

Idag lämnar Asylmottagningsutredningen sitt förslag till regeringen och några av förslagen presenteras på DN Debatt. Att ge nyanlända asylsökande rätt att jobba så snart de kan är ett bra förslag. Även om det kan tyckas svårt så är det viktigt att för dem det är möjligt ska inte samhället lägga hinder i vägen. Ingenting underlättar inlärningen av ett nytt språk och integration som att naturligt ingå i det svenska samhället, vilket man gör om man har ett jobb. Detta har vi i Folkpartiet hävdat länge. Och inte bara vi för den delen. Erfarenheter hos dem som tidigare kommit till Sverige styrker uppfattningen.
Att kommunerna, mot ersättning från staten, ska ta ansvar för svenskundervisning, praktik etc är väl naturligt. I Linköping har redan Allianspartierna med fp-kommunalrådet i spetsen förbättrat såväl tillgång till praktik som till svenskundervisning.
Annat angeläget förslag i utredningen är förkortning av Migrationsverkets handläggningstider. Låt oss hoppas att detta mål kan förverkligas denna gång!
De asylsökandes val av bostadsort vållar ofta huvudbry för politiker i kommuner där många väljer att bosätta sig. Jag vet inte om utredningsförslaget löser problematiken. Generellt är jag tveksam till att använda ekonomiska incitament i så hög grad att ekonomiskt stöd till försörjning helt uteblir. Men det är bra att utredaren avfärdar idéer om att förbjuda människor att bosätta sig i en viss kommun som orealistiska.
Nu ser vi fram emot sedvanlig remissbehandling och en proposition kring de bästa av förslagen.

Inga kommentarer: