fredag 6 februari 2009

Energi- och klimatpolitik

Det kändes mycket bra igår, när Allianspartierna presenterade överenkommelsen om Sveriges framtida energi- och klimatpolitik. Jag ska inte beskriva uppgörelsens innehåll för det är redan väl känt. Jag kan bara uttrycka min glädje och stolthet över att mitt parti tillsammans med de övriga tre allianspartierna nu säkrar såväl klimatmål som jobb och därmed välfärd. Under förutsättning naturligtvis att Alliansen får väljarnas förtroende om ett och ett halvt år. För de röd-gröna hade som vanligt bara kritik att komma med. Detta trots att många av deras väljare har känt sina jobb hotade av oklarheten kring svensk energiförsörjning.
Inte minst för Östergötland är denna uppgörelse av stor vikt. Speciellt i Norrköping finns flera mycket elintensiva företag. När jag för några år sedan tillsammans med fp:s oppositionsråd Mathias Sundin besökte dessa företag var oron stor för vad framtiden skulle kunna innebära med bl a kärnkraftsavvecklingen.
En del tycker att Centern har svikit. Det tycker inte jag. Alla partierna i Alliansen är vinnare. Jag tycker också det är bra att Folkpartiet nu kan förknippas med omfattande satsningar på förnyelsebara energikällor och inte bara med kärnkraft. Denna kombination har funnits i våra program. Men i den allmänna debatten har bara kärnkraften lyfts.

Inga kommentarer: