onsdag 25 februari 2009

Media och prinsessförlovning

Igår och idag har alla media prinsessan Viktorias förlovning sida upp och sida ner. Och visst, jag gratulerar också gärna henne och Daniel till att äntligen få leva åtminstone något likt jämnåriga ungdomar. Men jag undrar ändå, vart tog SAAB-krisen vägen? Och alla andra liknande frågor, som dominerat nyhetsflödet de senaste veckorna? Jag vill också ha positiva nyheter. Men allra mest önskar jag balans i nyhetsrapporteringen.

Hur viktig är då informationen kring Viktoria och Daniel? Intressant är förstås att veta att de blir ett för Sverige representativt par den dagen nuvarande kung och drottning drar sig tillbaka. Men det får vi väl anta att den "kontrollen" redan skett inom kungafamiljen och hovet. Annars hade väl Daniel försvunnit ut ur bekantskapskretsen.

Viktigt är däremot att hela denna ceremoni belyser hur fel systemet med monarki är. Att ämbeten ärvs hör inte hemma i 2000-talet. Det hör heller inte 2000-talet till att föräldrar - och än mindre ett lands regering - måste ge sitt samtycke till partnerval. Men så länge kungahuset är så populärt som idag så lär systemet bestå. Av partiprogram att döma bör det finns en majoritet i riksdagen för att förändra. Men vem vill gå till val på att införa republik i Sverige? Och särskilt inte nästa år med prinsessbröllop och allt.

tisdag 24 februari 2009

Låt nyanlända få möjlighet till arbete snabbt

Idag lämnar Asylmottagningsutredningen sitt förslag till regeringen och några av förslagen presenteras på DN Debatt. Att ge nyanlända asylsökande rätt att jobba så snart de kan är ett bra förslag. Även om det kan tyckas svårt så är det viktigt att för dem det är möjligt ska inte samhället lägga hinder i vägen. Ingenting underlättar inlärningen av ett nytt språk och integration som att naturligt ingå i det svenska samhället, vilket man gör om man har ett jobb. Detta har vi i Folkpartiet hävdat länge. Och inte bara vi för den delen. Erfarenheter hos dem som tidigare kommit till Sverige styrker uppfattningen.
Att kommunerna, mot ersättning från staten, ska ta ansvar för svenskundervisning, praktik etc är väl naturligt. I Linköping har redan Allianspartierna med fp-kommunalrådet i spetsen förbättrat såväl tillgång till praktik som till svenskundervisning.
Annat angeläget förslag i utredningen är förkortning av Migrationsverkets handläggningstider. Låt oss hoppas att detta mål kan förverkligas denna gång!
De asylsökandes val av bostadsort vållar ofta huvudbry för politiker i kommuner där många väljer att bosätta sig. Jag vet inte om utredningsförslaget löser problematiken. Generellt är jag tveksam till att använda ekonomiska incitament i så hög grad att ekonomiskt stöd till försörjning helt uteblir. Men det är bra att utredaren avfärdar idéer om att förbjuda människor att bosätta sig i en viss kommun som orealistiska.
Nu ser vi fram emot sedvanlig remissbehandling och en proposition kring de bästa av förslagen.

fredag 20 februari 2009

Fredag igen!

Oj, redan fredag och saker kvar att göra, som jag planerat hinna under veckan. Dagen började inte så bra. Jag glömde ge hunden mat i morse. Men husse var mer vaken, så Loui fick sin frukost ändå.
Politiskt arbete blir aldrig färdigt. Det har sin tjusning men också en baksida. Dessutom är jag ofta lite för optimistisk vad gäller tid. Och så finns det alltid nya frågor att engagera sig kring.
Nu ska jag i alla fall städa av skrivbordet, se över nästa veckas ärenden och svara på några mail.
I helgen blir det lite läsning av nämndhandlingar inför omsorgsnämndens möte nästa vecka. I övrigt hoppas jag på vackert vinterväder för utomhusaktiviteter.

torsdag 19 februari 2009

Signalspaning och integritetsskydd

I veckan har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN), där jag är folkpartiets representant, avgivit yttrande över en regeringspromemoria kring integritetsskydd vid signalspaning. Förslaget har sin grund i riksdagens tillkännagivande och de 15-punktsprogram, som allianspartierna kommit överens om. SIN:s granskning har skett utifrån vår uppgift att utöva tillsyn ur rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv. Författarna till promemorian lär väl inte hoppa högt av glädje när de tar del av nämndens kommentarer och rekommendationer. Kritiken är ganska omfattande på flera punkter från en enig nämnd. Förslaget om inrättande av en specialdomstol avvisas av flera skäl. Domstolens sammansättning och att besluten inte är överklagningsbara gör det svårt att hävda att den kan anses som oberoende. SIN anser att rättssäkerheten bättre uppfylls inom befintlig domstolsorganisation. En lösning som dessutom skulle ge både organisatoriska och ekonomiska fördelar.
Att snabbt förstöra inhämtad information uppfattas ofta som ett skydd för den enskilde. Vi har i SIN under det år vi arbetat kunnat konstatera att förstörande av uppgifter leder till att försvaga rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. På signalspaningsområdet skulle det innebära att när uppgifter förstörts kan ingen kontroll ske av huruvida inhämtande och behandling av information skett på ett lagligt sätt eller ej. Man bör därför skilja på tillgänglighet vid operativ användning och total förstöring. Att en information inte görs tillgänglig vid operativ användning är ett gott skydd.
På detta område har särskilt uppmärksammats hantering av uppgifter som lämnats vid bikt eller enskild själavård. Här är jag själv kluven. Ska kanske ändå just här finnas en garanti att all information förstörs? Är den garantin viktigare för den enskilde än att det i efterhand är möjligt att kontrollera hur hanteringen gått till? Nämnden enades om en försiktig skrivning.
Också vad gäller underrättelseskyldighet till enskild respektive enskilda personers rätt att begära kontroll är nämnden kritisk till förslagens utformning.
SIN:s yttrande finns att ta del av på nämndens hemsida www.sakint.se.
Debatten kring integritetsskydd och signalspaning lär fortsätta. Någon gång i vår lär det komma en proposition.

fredag 13 februari 2009

Goda nyheter

Morgontidningarna skriver idag att Sverige nu har de lägsta sjuktalen på de senaste 25 åren. På Försäkringskasan tror man att folk tidigare såg sjukskrivning som en lösning på olika problem t ex att man inte trivs med jobbet. Det är säkert en del av förklaringen. Men än viktigare är att Försäkringskassan och läkarkåren accepterade att sjukförsäkringen fick användas så. Visst har en del regler ändrats. Men grunden för sjukförsäkringen har alltid varit att det är graden av arbetsförmåga, som avgör om en person ska kunna vara sjukskriven eller inte. Det finns många människor med sjukdomar av olika slag som arbetar.
Att vissa människor kommer i kläm beror inte på onormalt hårda regler. Det beror dels på bristande samverkan Kassa-Arbetsförmedling och dels på klantig hantering från handläggare.

En annan positiv nyhet läser jag idag på DN Ekonomi. Veronica Hedenmark, en partikollega till mig från Dalarna, har skapat ett litet imperium med sitt assistansföretag VH Assistans. Veronica är född med en omfattande funktionsnedsättning men det hindrar henne inte från att vara både företagare och politiskt aktiv i Folkpartiet. Nu är hon nominerad till utmärkelserna Årets företagerska i Beautiful Business Award och till mångfaldspris i Kompetensgalan. Grattis Veronica! Jag är stolt över att vara Din partikollega.

onsdag 11 februari 2009

Papperslösa

Corren skriver om de papperslösa människor, som lever i Sverige och även i Linköping. Ett helvete att leva så, naturligtvis. En del säger att har man fått avslag på asylansökan så ska man inte vara kvar i landet. Nej, visst är det så. Men om livet efter återvändandet är än värre? Vilket är orsaken till att man stannar trots avslag. För ingen tror väl att någon enda förälder skulle tvinga sina barn att växa upp under dessa förhållanden om det fanns ett bättre alternativ? Jag hade hoppats att de nya reglerna om arbetskraftsinvandring som Alliansregeringen infört, skulle göra det möjligt att bli kvar lagligt. Men det tycks inte så, tyvärr.
Någon lösning måste det bli. Sverige kan inte med öppna ögon se på när människor går under. För ingen kan leva så hur länge som helst.

Gymmets framtid säkrad

Igår bestämde Allianspartierna (FP,M,KD,C) i omsorgsnämnden att gymmet, där personer med funktionsnedsättning kan träna, får leva vidare efter försöksperioden. Nu bereder kontorets handläggare ett nytt avtal tillsammans med kommunens samarbetspartners Friskis&Svettis och Handikapporganisationernas samverkansorgan (HSO). Omsorgsnämnden kommer att fatta det formella beslutet efter sommaren.

fredag 6 februari 2009

Nu är det bevisat - hushållstjänster ger jobb

DN Ekonomi skriver idag att jobb motsvarande 6100 nya heltidstjänster har skapats genom införandet av hushållsnära tjänster. Det är också belagt att nio av tio nyanställda kommer från arbetslöshet. Detta resultat redan! När skattereduktionen den 1 juli i år blir enklare att administrera för den som köper tjänster, spås en än bättre utveckling. Vad säger Ann Ludvigsson m fl (s)-kvinnor? Är det inte dags att erkänna att det ni så föraktfullt kallat pigavdrag ger jobb och egenförsörjning till arbetslösa och ökade skatteintäkter till stat och kommun? Precis som vi från Folkpartiet och övriga Allianspartier varit övertygade om sedan länge. Desutom har många barnfamiljer fått bättre möjligheter att få livspusslet att gå ihop. Barnpassning och städning är nämligen bland de mest vanliga tjänsterna, som efterfrågas.

Energi- och klimatpolitik

Det kändes mycket bra igår, när Allianspartierna presenterade överenkommelsen om Sveriges framtida energi- och klimatpolitik. Jag ska inte beskriva uppgörelsens innehåll för det är redan väl känt. Jag kan bara uttrycka min glädje och stolthet över att mitt parti tillsammans med de övriga tre allianspartierna nu säkrar såväl klimatmål som jobb och därmed välfärd. Under förutsättning naturligtvis att Alliansen får väljarnas förtroende om ett och ett halvt år. För de röd-gröna hade som vanligt bara kritik att komma med. Detta trots att många av deras väljare har känt sina jobb hotade av oklarheten kring svensk energiförsörjning.
Inte minst för Östergötland är denna uppgörelse av stor vikt. Speciellt i Norrköping finns flera mycket elintensiva företag. När jag för några år sedan tillsammans med fp:s oppositionsråd Mathias Sundin besökte dessa företag var oron stor för vad framtiden skulle kunna innebära med bl a kärnkraftsavvecklingen.
En del tycker att Centern har svikit. Det tycker inte jag. Alla partierna i Alliansen är vinnare. Jag tycker också det är bra att Folkpartiet nu kan förknippas med omfattande satsningar på förnyelsebara energikällor och inte bara med kärnkraft. Denna kombination har funnits i våra program. Men i den allmänna debatten har bara kärnkraften lyfts.

tisdag 3 februari 2009

Om rullatorer och en galen färdtjänstchaufför

Såg på Rapport nyss ett inslag från Östergötland. Tyvärr var det ingen god reklam. Inslaget handlade om landstingets beslut att från 1 april måste den som behöver en rullator utomhus köpa den. Hjälpmedelscentralens pris uppgavs vara ca 2500 kronor. Naturligtvis en stor summa pengar för den som lever på lägsta pension. Jag vet inte hur marknaden ser ut. Det påstods i inslaget att man kan köpa en rullator i butiker. Till vilket pris nämndes inte.
I tre län pågår försök med att öka det egna valet av hjälpmedel. Förhoppningsvis kommer det att leda till både större urval, lägre kostnader och tillgång till moderna hjälpmedel så som det är i många andra länder. Sverige släpar efter på hjälpmedelsmarknaden. Men så länge det saknas kostnadssänkande konkurrens på området så bör den som behöver en utomhusrullator få den på samma villkor som idag.

Ett annat inslag handlade om den gamla damen som en galen färdtjänstchaufför släppte av på skogsvägen till hennes fritidshus för att det var för halt!! Om han inte kunde köra, hur tänkte han att den gamla damen skulle kunna gå?