måndag 26 januari 2009

(s)-regeringen blundade länge för problem i sjukförsäkringen

Nyhetsrubrikerna om eländet på Försäkringskassan fortsätter. Både DN och SvD skriver idag om hur enskilda personer drabbas av kraftigt försenade utbetalningar. Det är obegripligt hur ledningen kunnat underlåta att ta itu med de växande problemen. De kan ju inte ha uppstått över en natt. Det kan tyckas efterklokt men nog borde ledningen begripit att en omfattande omorganisation av en så stor myndighet kräver noggranna förberedelser och extra insatser under en övergångstid. Försäkringskassans verksamhet måste pågå fortlöpande. Och då finns inte utrymme för perioder av lägre servicenivå. Vilket ansvar har då regeringen för den uppkomna situationen? Ja, enligt fack och opposition är alla problem regeringens fel. S,v och mp har begärt en särskild riksdagsdebatt i frågan. Och det kan väl vara befogat även om huvudansvaret för en feltajmad och bristfälligt planerad omorganisation i första hand ligger hos myndighetens ledning och möjligen styrelse.

Det är lätt för socialdemokraterna att vara kaxiga nu. Sanningen är att om de i regeringsställning i tid tagit itu med problemen i sjukförsäkringen, som startade redan 1997, så hade både försäkringens regelverk, kostnaderna och kassans arbetsformer varit rimliga idag. Alliansregeringen hade att snabbt ta tag i problemen med långa sjukskrivningstider som ledde till tiotusentals förtidspensioneringar varje år och därmed skenande kostnader. Många människor vittnade om hur de ofrivilligt blivit förtidspensionerade genom Försäkringskassans agerande. Den socialdemokratiska regeringen blundade länge för signalerna och när den väl började förstå problemen saknade man kraft att rejält ta itu med dem.

Inga kommentarer: