onsdag 21 januari 2009

Kommunal skatteplanering

Idag skriver Linköpings Tidning igen om det kommunala skatteplanerarbolaget Linköpings Stadshus AB. På grund av att staten ändrat reglerna för bolagsbeskattning så försvinner möjligheten för kommuner att skatteplanera via särskilda bolag. Det är någonting sjukt när kommunpolitiker gör sitt yttersta för att undanhålla en annan politisk nivå (i detta fall den nationella) de skatteuttag, som samma partier beslutat i riksdagen. Tycker man att regelverken är fel så ska frågan rimligen väckas inom partierna alternativt mellan kommunerna och riksdag/regering. Hur ska vi politiskt kunna motivera medborgarna att inte leta kryphål i skattelagstiftningen, när vi själva i vår förtroendemannaroll gör vad vi kan för att undvika skatt? Det var frågan jag ställde mig när kommunfullmäktige bildade Linköpings Stadshus AB på 90-talet. Mitt nej då känns lika motiverat idag. Och nu har jag dessutom fått rätt. Hade kommunen avstått från denna konstruktion och i stället försökt förändra den politiska vägen hade inte kommunen suttit i rävsaxen idag. Det är lätt att vänja sig vid lättbudgeterade miljoninkomster.

Inga kommentarer: