tisdag 13 januari 2009

Hushållsnära tjänster och andra nyheter

"Efterfrågan på hushållsnära tjänster ökar" skriver DN idag. Det är en framgång för Folkpartiet och Alliansregeringen. Den väntade ökningen uppskattas till ca 60 %. Själv har jag argumenterat starkt för att få till stånd ett system som gör det möjligt att få skattereduktion för den typ av tjänster som underlättar också för den kvinnliga parten i ett hushåll. ROT-avdrag, som nu återinförs, har handlat om att måla, tapetsera och snickra hemma. Men RUT-avdrag, som möjliggör motsvarande avdrag för att städa det med ROT-avdrag nylagda golvet eller putsa de målade fönstren, har hånats som pigavdrag från vänsterhåll. Drängavdrag har däremot ingen nämnt. Från 1 juli i år blir det också enklare att göra avdraget, vilket är positivt.

Varför är då dessa avdrag så angelägna? Jo, för att de hjälper familjer, ofta med mindre barn, att få ihop sitt livspussel och för att svarta jobb blir vita. Det sistnämnda innebär också att de som utför jobben omfattas av sjukförsäkring, pensionssystem och annan lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Jag har aldrig förstått varför socialdemokrater och vänsterpartister inte vill ge viss städpersonal de rättigheter på arbetsmarknaden, som de värnar om för andra grupper. Är de så förblindade av sina unkna fördomar mot s.k. rika, att de inte kan ser fördelarna med avdrag för hushållsnära tjänster?


Dagens ÖstgötaCorrespondenten rapporterar från vårens start för gymet för personer med funktionsnedsättning i Linköping. Gymet kom till efter ett medborgarförslag från Linköpingsbon Helene Andersson och är ett samarbete mellan kommunens omsorgsnämnd, Friskis&Svettis och handikapprörelsen. Som ordförande i omsorgsnämnden kan jag konstatera att sällan har kommunens skattebetalare fått så mycket nytta och glädje av 247 000 kronor. Vilket är priset per år för detta gym.

Inga kommentarer: