måndag 12 januari 2009

Folkpartiet och regeringen tillför mer pengar till kvinnojourer

Nyamko Sabuni, folkpartiets duktiga integrations- och jämställdhetsminister har fått med sig Alliansregeringen på att anslå ytterligare 10 miljoner kronor till ideella kvinnojourer. Utmärkt, säger jag, som ordförande i den kommunala nämnd, som jobbar med dessa frågor i Linköping. Linköping deltar i projekt Kvinnofrid som är ett samarbete mellan en mängd parter för att stödja kvinnor och barn - men även män - i relationer där våld förekommer. Männen får stöd att söka behandling för sitt våldsamma beteende. Redan året efter Alliansregeringens tillträde presenterade Sabuni en handlingsplan för att minska mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Och arbetet är nödvändigt. Under 2008 anmäldes 26 857 fall av misshandel mot kvinnor över 15 år. Antalet anmälda våldtäkter uppgick till 3 120.

Inga kommentarer: