lördag 31 januari 2009

Urfånig reklam för byggvaror

I morgontidningarna idag såg jag en annons från BYGGMAX, som berättade att de minsann har en helt öppen prisredovisning på sina prylar. Det är ju bra kundinformation. Men varför i herrans namn ska rubriken vara "Vi drar ner brallorna å visar allt"? Ordet "och" är dessutom felstavat men det kanske ska vara roligt? Jag vet att all reklam har till syfte att skapa uppmärksamhet. Förmodligen vill man väl också få sälja sina varor. För mig får löjliga annonser motsatt effekt. Jag minns visserligen annonsen och förknippar den med berört företag. Men jag skulle aldrig handla i en butik eller av ett företag, som har så låg nivå på sin reklam!

fredag 30 januari 2009

BRIS - en angelägen organisation

Idag började jag min arbetsdag med att lyssna på företrädare för BRIS (Barnens Rätt I Samhället), som presenterade sammanställningen över 2008 års verksamhet för barn och unga.
Kontakterna via telefon, mail och chatt har varit många, närmare bestämt nästan 22 000 för hela riket. Eftersom man kan vara anonym i kontakten med BRIS finns ingen statistik på regional eller lokal nivå. Bland de 20 vanligaste kontaktområdena finns kamrater, rädsla/oro, familjekonflikter, skolan, ensamhet, mobbning osv. Jag kan egentligen inte välja ut några för alla områden är viktiga för den enskilde individen. När ett barn ringer till BRIS, så är det just det problemet som är det viktigaste. Och alla duktiga jourare lyssnar och ger barnet en viss trygghet genom att just lyssna och ge några goda råd. Svenska barn har i stort det bra men vi kan inte blunda för att det finns ganska många undantag. För vissa är det dåligt under en tid p g a strul med kamrater eller i familjen. För andra är hela uppväxttiden bekymmersam. T ex beroende på föräldrars missbruk eller på att skolan misslyckas med att ge rätt stöd.
I Linköping finns ett bra utbud av stöd för barn, ungdomar och familjer. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. När jag förra året tillsammans med min partikollega i barn-och ungdomsnämnden träffade skolöverläkaren och några skolsköterskor kan jag konstatera att i en del områden skulle en förstärkning på skolsköterskesidan vara välkommen. Skolsköterskan har alltid varit tryggheten för elever, som behöver prata. Man kan säga att man var hos syster för huvudvärk eller ont i magen. Ingen vet att man egentligen behövde prata om hur det är hemma eller om något annat känsligt problem.
Barn och unga upplever ofta att vuxna inte har tid, framförallt inte har tid att lyssna. Det gäller föräldrar men också vuxna i de verksamheter, där barn och ungdomar vistas. Det borde inte vara så svårt att åstadkomma sådan tid. Även om man inte kan prata just när barnet/den unge vill så kan man med lite god vilja ganska snabbt ta tag i samtalet igen. Och oftare än idag tror jag att vuxna kan prioritera att lyssna. För föräldrar borde det gå att använda den fritid man har till att göra saker tillsammans med sina barn i högre grad än en del tycks göra. Med sina äldre barn och ungdomar kanske helt enkelt ta en fika och prata. Som föräldrar måste man under de år man har barn/ungdomar ha "reservtid" d v s avstå från att boka in varje timme. Man får avstå från en del av det som man själv tycker är roligt för stunden. I det långa loppet är tillfredsställelsen över att ha givit sina barn den tiden mycket större. Det här låter säkert moralistiskt i vissas öron. Men det bjuder jag på.

torsdag 29 januari 2009

Kvalitetsuppföljning, föreningsbidrag och självgoda socialdemokrater

Igår hade omsorgsnämnden, där jag är ordförande, sitt första sammanträde för året. Redan dagen innan presenterade jag tillsammans äldrenämndens ordförande Linköpings kommuns första riktigt omfattande kvalitetsuppföljning på det sociala området. Undersökta verksamheter är vårdboenden inom äldreomsorgen, sociala serviceinsatser inom individ- och familjeomsorgen samt ett antal insatser bl a boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Genomgående bra resultat d v s nöjda, ja t o m mycket nöjda medborgare. Roligt men betyder inte att vi som politiker kan slå oss till ro. Allt material ska analyseras för naturligtvis finns det enskilda variationer i kvalitetsresultat även om alla ligger inom ramen för klart godkänt. Viktigt är också att successivt förfina mätmetoderna. Med denna mätning som underlag ska andra kontrollmetoder utföras som t ex platsbesök såväl föranmälda som icke föranmälda.
Nämnden fördelade också årets föreningsbidrag till föreningar inom individ- och familjeomsorg samt till handikappföreningarna. Ca 4 mkr per år har nämnden att fördela. Av dessa miljoner används närmare tre miljoner för verksamhetsavtal med ett antal föreningar. Jag skulle gärna se att anslaget till föreningsbidrag kunde höjas. Varje insatt krona i föreningsbidrag ger flera kronor tillbaka i form av nyttig verksamhet och - inte att förglömma- engagemang och glädje för alla berörda.
Tillsammans med bildningsnämnden kommer resurser att sättas in på Jobbtorget för att skaffa jobb till gymnasiesärskolans elever. Hittills har de, trots genomgången yrkesutbildning, oftast erbjudits daglig verksamhet resten av livet. Det är ovärdigt. Unga med funktionsnedsättning, som skaffar sig en utbildning, ska precis som andra ungdomar, få hjälp att få ett "riktigt" jobb.
Ett något kuriosa inslag, eller kanske snarare oförskämt, stod socialdemokraterna för. Att sätta den moderate kommunstyrelseordförandens namn under ett (s)-yttrande tar priset av fräckhet. Förklaringen påstods vara att om remissyttrandet senare skulle vinna gehör i kommunstyrelsen så var det färdigt att skicka till regeringskansliet!! Mig veterligt brukar kommunens yttranden skrivas på papper med kommunens logotype. Partierna får använda sina logotyper i andra sammanhang. Till och med socialdemokraterna.

måndag 26 januari 2009

(s)-regeringen blundade länge för problem i sjukförsäkringen

Nyhetsrubrikerna om eländet på Försäkringskassan fortsätter. Både DN och SvD skriver idag om hur enskilda personer drabbas av kraftigt försenade utbetalningar. Det är obegripligt hur ledningen kunnat underlåta att ta itu med de växande problemen. De kan ju inte ha uppstått över en natt. Det kan tyckas efterklokt men nog borde ledningen begripit att en omfattande omorganisation av en så stor myndighet kräver noggranna förberedelser och extra insatser under en övergångstid. Försäkringskassans verksamhet måste pågå fortlöpande. Och då finns inte utrymme för perioder av lägre servicenivå. Vilket ansvar har då regeringen för den uppkomna situationen? Ja, enligt fack och opposition är alla problem regeringens fel. S,v och mp har begärt en särskild riksdagsdebatt i frågan. Och det kan väl vara befogat även om huvudansvaret för en feltajmad och bristfälligt planerad omorganisation i första hand ligger hos myndighetens ledning och möjligen styrelse.

Det är lätt för socialdemokraterna att vara kaxiga nu. Sanningen är att om de i regeringsställning i tid tagit itu med problemen i sjukförsäkringen, som startade redan 1997, så hade både försäkringens regelverk, kostnaderna och kassans arbetsformer varit rimliga idag. Alliansregeringen hade att snabbt ta tag i problemen med långa sjukskrivningstider som ledde till tiotusentals förtidspensioneringar varje år och därmed skenande kostnader. Många människor vittnade om hur de ofrivilligt blivit förtidspensionerade genom Försäkringskassans agerande. Den socialdemokratiska regeringen blundade länge för signalerna och när den väl började förstå problemen saknade man kraft att rejält ta itu med dem.

torsdag 22 januari 2009

Stöd till missbrukande kvinnor

Har idag intervjuats av Östnytt angående avsaknaden av skyddat boende för missbrukande kvinnor i Linköping. Jag är lika frustrerad som Stadsmissionen kring denna fråga. Linköping har en omvittnad bra missbruksvård. Och det finns boende också för kvinnor. Men dessa boenden är s.k. blandboende d v s där bor både kvinnor och män. Och det är ingen bra lösning. Kvinnorna är utsatta även där av tex övergrepp. Omsorgsnämnden, där jag är ordförande, har efter en utredning försökt finna en lösning genom att flytta om inom befintliga boenden för att möjliggöra att ett boende bara tar emot kvinnor. Men p g a ökad efterfrågan totalt så valde nämnden att begära pengar till ett nytt boende inför 2009 års budget. Kommunfullmäktige avslog denna begäran. Och nu får nämnden och kontoret försöka hitta en lösning inom befintlig verksamhet, vilket kommer att ta tid. För en omsorgsnämnd är alla verksamheter högst prioriterade. Det är nästintill omöjligt att välja bort något.
I morgon förmiddag ska jag lyssna på ett seminarium inom ramen för ett nätverksmöte med KIM (Kvinnofrid i missbruk). Det är Stadsmissionen, som ingår i nätverket och arrangerar detta idéseminarium kring arbete med missbrukande kvinnor.

onsdag 21 januari 2009

Kommunal skatteplanering

Idag skriver Linköpings Tidning igen om det kommunala skatteplanerarbolaget Linköpings Stadshus AB. På grund av att staten ändrat reglerna för bolagsbeskattning så försvinner möjligheten för kommuner att skatteplanera via särskilda bolag. Det är någonting sjukt när kommunpolitiker gör sitt yttersta för att undanhålla en annan politisk nivå (i detta fall den nationella) de skatteuttag, som samma partier beslutat i riksdagen. Tycker man att regelverken är fel så ska frågan rimligen väckas inom partierna alternativt mellan kommunerna och riksdag/regering. Hur ska vi politiskt kunna motivera medborgarna att inte leta kryphål i skattelagstiftningen, när vi själva i vår förtroendemannaroll gör vad vi kan för att undvika skatt? Det var frågan jag ställde mig när kommunfullmäktige bildade Linköpings Stadshus AB på 90-talet. Mitt nej då känns lika motiverat idag. Och nu har jag dessutom fått rätt. Hade kommunen avstått från denna konstruktion och i stället försökt förändra den politiska vägen hade inte kommunen suttit i rävsaxen idag. Det är lätt att vänja sig vid lättbudgeterade miljoninkomster.

söndag 18 januari 2009

Reflektioner en söndagkväll

Söndag kväll! Har hunnit med en hel del idag. Bland annat en långpromenad med make och hund i snålblåsten och dessutom några varv på motionscykeln (inomhus, förstås). Såg förmiddagsprogrammet på TV4 och intervjun med Liza Marklund och sedan kommentarer till denna. Jag har inte följt debatten kring boken "Gömda" så noggrannt men jag har läst den för några år sedan. Och även "Asyl". Jag kan tycka att det är underligt att en rutinerad författare och journalist som Liza Marklund först nu kommit på att titeln borde ha varit "baseras på en sann historia". Men bortsett från det så tycker jag att boken förstärkt förståelsen om hur fruktansvärt det kan vara att leva under hot.
Jag hör inte till de kvinnor som hänvisar till något slags feministaspekt så snart en kvinna råkar i blåsväder. Det kan finnas skäl till kritik även mot kvinnor. Men när man i debatten kring Liza Marklund antyder lite surt att "hon sitter nere i Spanien" då anar jag spår av Jante.

Några fler förberedelser inför kommande arbetsvecka, kvällen nyhetsprogram och Agenda. Ska väl hinna läsa senaste NU också innan det är dags för sängen. Se´n är det snart måndag!

fredag 16 januari 2009

Sänk straffmyndighetsåldern och ge unga en chans att bryta den kriminella banan i tid

Idag skriver Corren om en 14 åring, som begått - och begår - brott, en del av dem allvarliga. Eftersom han inte är straffmyndig så är det socialtjänsten och inte rättsväsendet som har ansvar för att hans brottsliga bana bryts. Och detta har socialtjänsten inte lyckats med. Utredning får nu visa varför. Men reportaget väcker på nytt frågan om huruvida straffmyndighetsåldern bör sänkas från nuvarande 15 år. Folkpartiets rättspolitiske talesman Johan Pehrson väckte den frågan för några år sedan. Bakgrunden var just signalerna om att för vissa ungdomar - inte många men ändå - räcker inte de insatser som står till buds inom socialtjänstens ram för att förhindra fortsatt brottslighet. Att ge polisen möjlighet att utreda brotten kompletterad med kraftfullare åtgärder från samhällets sida skulle vara till gagn för den unge genom att vägen på brottets bana skulle hejdas i tid. D v s innan den unge begått så grova brott att han/hon riskerar att leva sitt liv som kriminell. Avsikten med fp-förslaget var således inte att sätta 14-åringar i fängelse. Men det blev tidningsrubrikerna, tyvärr. Debatten blev mycket osaklig och för de unga, som skulle varit hjälpta med en annan lagstiftning, saknas forfarande de samhällsinsatserna. När nu Peter Althin som känd brottsmålsadvokat aktualiserat frågan kan kanske debatten starta igen. Oavsett debattnivån bör regeringen utreda förutsättningarna för ett sådant förslag. Framförallt för att ge de mycket unga, som spårat in på fel väg, en chans att bryta den banan innan de - med samhällets goda minne - förstört sin framtid.

onsdag 14 januari 2009

Hycklande (s) om samband utbildning-arbete

Socialdemokraterna Mona Sahlin och Thomas Östros skriver i dag på DN-Debatt att (s) kräver 50 000 extra utbildningsplatser. Men inte nog med det. I artikeln lägger man ut texten ordentligt för att försöka framstå som ett parti som förstår att god utbildning är viktigt. Bland skriver de att "Men utan en utbildningslinje fungerar inte arbetslinjen." Nej, just det! Jag blir så arg så knappt kan skriva, när jag ser detta hyckleri. Under åratal av socialdemokratiska regeringar har barn och ungdomar tillåtits lämna skolan utan de mest grundläggande kunskaper för att komma stärkta ut i ett framtida arbetsliv. I åratal har företrädare för arbetsförmedlingar och arbetsgivare påtalat att svårast på arbetsmarknaden har de ungdomar, som inte har godkända betyg från vare sig grundskolan eller gymnasiet.
Att skriva debattartiklar i opposition och påstå att partiet lärt sig läxan är inte så svårt. I den hittills aktuella skoldebatten finns inga tecken på att socialdemokratin i regeringsställning skulle komma att inta någon annan hållning än vad man gjort under tidigare regeringsår. Dessutom skulle vänsterpartiets skolpolitik naturligtvis få ett inflytande i en vänsterregering. Och vänsterpartiets skolpolitik handlar sannerligen inte om att koppla ihop utbildningslinje med arbetslinje!

tisdag 13 januari 2009

Hushållsnära tjänster och andra nyheter

"Efterfrågan på hushållsnära tjänster ökar" skriver DN idag. Det är en framgång för Folkpartiet och Alliansregeringen. Den väntade ökningen uppskattas till ca 60 %. Själv har jag argumenterat starkt för att få till stånd ett system som gör det möjligt att få skattereduktion för den typ av tjänster som underlättar också för den kvinnliga parten i ett hushåll. ROT-avdrag, som nu återinförs, har handlat om att måla, tapetsera och snickra hemma. Men RUT-avdrag, som möjliggör motsvarande avdrag för att städa det med ROT-avdrag nylagda golvet eller putsa de målade fönstren, har hånats som pigavdrag från vänsterhåll. Drängavdrag har däremot ingen nämnt. Från 1 juli i år blir det också enklare att göra avdraget, vilket är positivt.

Varför är då dessa avdrag så angelägna? Jo, för att de hjälper familjer, ofta med mindre barn, att få ihop sitt livspussel och för att svarta jobb blir vita. Det sistnämnda innebär också att de som utför jobben omfattas av sjukförsäkring, pensionssystem och annan lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Jag har aldrig förstått varför socialdemokrater och vänsterpartister inte vill ge viss städpersonal de rättigheter på arbetsmarknaden, som de värnar om för andra grupper. Är de så förblindade av sina unkna fördomar mot s.k. rika, att de inte kan ser fördelarna med avdrag för hushållsnära tjänster?


Dagens ÖstgötaCorrespondenten rapporterar från vårens start för gymet för personer med funktionsnedsättning i Linköping. Gymet kom till efter ett medborgarförslag från Linköpingsbon Helene Andersson och är ett samarbete mellan kommunens omsorgsnämnd, Friskis&Svettis och handikapprörelsen. Som ordförande i omsorgsnämnden kan jag konstatera att sällan har kommunens skattebetalare fått så mycket nytta och glädje av 247 000 kronor. Vilket är priset per år för detta gym.

måndag 12 januari 2009

Folkpartiet och regeringen tillför mer pengar till kvinnojourer

Nyamko Sabuni, folkpartiets duktiga integrations- och jämställdhetsminister har fått med sig Alliansregeringen på att anslå ytterligare 10 miljoner kronor till ideella kvinnojourer. Utmärkt, säger jag, som ordförande i den kommunala nämnd, som jobbar med dessa frågor i Linköping. Linköping deltar i projekt Kvinnofrid som är ett samarbete mellan en mängd parter för att stödja kvinnor och barn - men även män - i relationer där våld förekommer. Männen får stöd att söka behandling för sitt våldsamma beteende. Redan året efter Alliansregeringens tillträde presenterade Sabuni en handlingsplan för att minska mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Och arbetet är nödvändigt. Under 2008 anmäldes 26 857 fall av misshandel mot kvinnor över 15 år. Antalet anmälda våldtäkter uppgick till 3 120.

fredag 9 januari 2009

Människor viktigare än plåt och teknik - fortsätt salta

Halkan har slagit till rejält. Första kilometern på min väg till jobbet var glashal. Riktigt skönt att komma ut på den större vägen mot Linköping, som saltas flitigt. Visserligen går det åt mycket vatten i vindrutespolaren men det är det värt att slippa halkan. De saltskador på fordonet och dess tekniska utrustning, som förmodligen uppstår, betalar jag också med gott mod. För mig är det viktigare att skydda människor än plåt och teknik. Så länge inte någon annan halkbekämpning än salt finns får Vägverket gärna salta vägar med mycket trafik.

torsdag 8 januari 2009

Fyrverkerifri zon? Ja, kanske det.

Även det senaste nyårsfirandet i Linköping blev stökigt. Domkyrkan kunde inte heller 2008 ringa in det nya året. För övrigt den enda domkyrka i landet, som inte kan göra det p g a nyårsfirandet i Domkyrkoparken. Riskerna för personskador är också mycket stora beroende på okontrollerat raketskjutande av kraftigt berusade personer. Så här kan vi inte ha det i fortsättningen! Jag har bett omsorgsnämndens kansli att ta fram en redogörelse från kommunens fältsekreterare över nyårsnattens händelser. Detta tillsammans med polisens och räddningstjänstens synpunkter bör kunna vara underlag för hur kommunens planering inför kommande nyår ska se ut.
Kerstin Sagström från Linköping föreslår idag på Ordet fritt i Corren att Linköping bör införa en fyrverkerifri zon i Linköping. Idén är hämtad från Slussen-området i Stockholm. Förslaget tål att tänkas vidare kring, tycker jag. Sist men inte minst vill jag instämma i Kerstins eloge till de butiker som valt att inte sälja nyårsfyrverkerier. Har man, som vår familj, upplevt skräcken hos en hund när smällarna avlöser varandra utanför knuten, så saknar man inte nyårsfyrverkerierna.

onsdag 7 januari 2009

Nazister i Linköping; Situationen i Gaza och EU-val

Vardag igen. Helgerna och långledigheten är över. Jag klagar inte. Jag gillar att jobba. 2009 är dessutom valår, vilket gör det extra spännande. Valår, frågar kanske någon. Jo, det är EU-val den 7 juni. Jag hoppas verkligen att vi som företräder partierna kan mobilisera väljarna bättre än tidigare och övertyga svenska medborgare att också EU-val är viktiga. Jag kommer att ha anledning att återkomma.


A´propå partier och val så läser jag i Corren om ett nytt parti i Östergötland och Linköping, nämligen Folkfronten. Ett nazistparti, som skänkt kläder till Stadsmissionen inför julhelgen. Kläder, som partiet säger, bara får ges till hjälpbehövande svenskar!! Stadsmissionens stora trovärdighet gör dock att ingen enda människa kan komma på tanken att de skulle ställa upp på något dylikt.
Folkfrontens försök att framstå som "goda" måste genomskådas av väljarna! Det skiljer en avgrund mellan detta nazistpartis syn på hjälpverksamhet och de värderingar som genomsyrar allt som görs i samhället i övrigt.

Ingen kan väl vara oberörd av bilderna från Gaza de senaste dagarna. Israel har naturligtvis rätt att skydda sig mot angrepp. Men att ständigt svara med kraftigt våld, som drabbar civila, kommer aldrig att leda till fred. Man önskar verkligen att någon vettig människa skulle kunna övertyga båda parter om att vapenvila och konstruktiva samtal är enda vägen för att få slut på de omänskliga lidandena och för en framtida fredlig samlevnad i området.