torsdag 18 december 2008

UMO.se samt grundlagskommittén

Igår hade omsorgsnämnden besök av Liselotte Nordh-Rubulis och Anna Eklund, som arbetar med den nya nationella ungdomsmottagningen på nätet UMO.se. Tillsammans med kommunens ungdomsombud Sofie Elliot och Faton Lushaku presenterades UMO.se för Linköping. En sådan mottagning har varit efterfrågad länge och jag är mycket stolt över att min partikollega Nyamko Sabuni gått i spetsen för denna innovation.
UMO.se ger en rak och tydlig information och svarar på ungdomars frågor utan hymlande och undanglidningar. Via nätmottagningen kan unga diskutera inte bara sex och samlevnad utan också mobbning, problem i familjen, alkohol och droger och annat som kan tynga en ung människa idag. Frågor besvaras snabbt och av professionell personal från olika ungdomsmottagninger i landet. Och man kan självklart vara anonym.
Att frågor kring sex och samlevnad fortfarande väcker starka känslor och avståndstagande visas bl a av reaktionen på marknadsföringen av UMO.se. Företaget Västtrafik stoppade affischen med två killar men tyckte det var helt okej att hänga upp affischen med en tjej. Agerandet är anmält till Diskrimineringsombudsmannen (DO). En politiker önsketänkte för en tid sedan och sa att i Sverige har vi kommit långt. Här diskrimineras inga homosexuella längre. Undrar i vilken värld han lever.
A´propå detta så kan jag notera att en av de få förändringar som grundlagskommittén föreslår är att skyddet för diskriminering i framtiden också ska omfatta sexuell läggning. I övrigt är det ganska tama förslag. Bra är att spärren till personval i riksdagsval sänks från nuvarande 8 % till 5. Ändå bättre hade varit om spärrarna tagits bort helt. Att medborgarnas möjligheter att hävda sina fri- och rättigheter i domstolarna stärks är bra liksom att Sveriges medlemskap i EU skrivs in i grundlagen. Tyvärr föreslås inte heller nu skilda valdagar för kommun/landstingsval resp riksdagsval.

Inga kommentarer: