fredag 5 december 2008

Regeringens stimulansåtgärder

Alliansregeringens fyra partiledare presenterade idag ett stimulanspaket omfattande drygt 8 mdr 2009 för att ytterligare förstärka jobbpolitiken utöver redan budgeterade 32 mdr. Det handlar bl a om ökade möjligheter till utbildning, till matchning mellan arbetssökande och arbetsmarknaden och ROT-avdrag. Det sistnämnda hade jag gärna sett kompletterat med möjligheten att nu snabba upp arbetet med att öka tillgängligheten genom att få bort s.k. enkelt avhjälpta hinder. Något slags "tillgänglighets-ROT. Jag vet att ett sådant har diskuterats i Folkpartiets riksdagsgrupp och jag har påmint via fp:s riksdagsledamot från länet Karin Granbom-Ellison. Jag hoppas det kommer i nästa omgång. För det är väl inte alltför osannolikt att det kommer att behövas ytterligare någon förstärkning innan krisen är över.
Ser på tidningarnas websidor att oppositionen m fl är missnöjda (som vanligt). Facken känner sig bortglömda och Tomas Östros (s) "vet" att detta paket inte är rätt för framtiden. Ja,ja som opposition ska man ju vara missnöjd. Och denna mandatperiod tillhör ju de flesta av facken och oppositonen samma sällskap.

Inga kommentarer: