tisdag 9 december 2008

Röd-grön röra inte regeringsduglig

Så fick Sverige då se det röd-gröna regeringsalternativet inför valet 2010 på samma bild i söndags. Man har kommit överens, säger man. Om vad, frågar sig säkert väljarna. Inte ens partierna själva vet om man får tro Lars Stjernkvist, (s)-råd i Norrköping. Det har sagts att socialdemokratiska väljare ville ha med (v) i samarbetet. Undrar hur de tänker. Oavsett vilken ministerpost Lars Ohly eller någon annan vänsterpartist skulle kunna få, så betyder det en dålig politik för Sverige på en rad områden. Inte minst på det ekonomiska. Eftersom partierna nu tydligen inte ska lösa ut de frågor, där man är oense (och det är ganska många) före valet, så lär effektiviteten i ett eventuellt regerande bli mycket låg. Skälen till att rösta för fortsatt regeringsinnehav för Allianspartierna (fp,m,kd,c) var många redan före söndagens fotografering. Nu är det absolut nödvändigt att förhindra den röd-gröna röran att få tillträde till Rosenbad 2010.
Årets sista kommunfullmäktige gick av stapeln i förmiddags. Ett ärende var antagandet av det reviderade handikappolitiska programmet, som arbetats fram i samverkan politiker, tjänstemän och representanter för handikapprörelsen. Det är glädjande att programmet nu är antaget i full enighet. Hoppas bara att engagemanget består när nämnderna ska genomföra sina respektive delar.
Igår var jag tillsammans med några politiker från omsorgs-resp äldrenämnden samt tjänstemän från vårt gemensamma kontor på en konferens om Det livslånga boendet. Linköpings kommun, som också medverkade på konferensen, har ett samarbete med KTH kring utveckling av bl a moderna tekniska hjälpmedel för att öka självständighet och kvarboende. Ett framtidsinriktat och intressant arbete.
I kväll ska jag berätta om LSS-kommitténs arbete och slutbetänkande för HSO-medlemmar i Östergötland. Detta blir nog den sista konferensen i ämnet för ett tag. Imorgon förmiddag träffar jag mina partikamrater i riksdagens socialutskott för att vidarebefordra de synpunkter jag fått under höstens alla möten. Efter remisstiden i början av februari startar socialdepartementets arbete med en proposition till riksdagen.
Inget mer bloggande förrän i helgen. Onsdag-fredag är jag i Stockholm på diverse möten och hinner troligen inte med bloggen.

Inga kommentarer: